Ordynacja podatkowa otwarta na Internet

Strona główna Aktualności

O autorze

23 sierpnia br. Kierownictwo Ministerstwa Finansów rozpatrzyło projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych oraz uzgodnień z organizacjami przedsiębiorców.

Jednym z głównych kierunków zmian do ustawy jest rozszerzenie form elektronicznych w kontaktach z podatnikami. Umożliwienie podatnikom składania pism drogą elektroniczną oraz przesyłanie przez organy podatkowe, tą samą drogą, pism do podatników (jeżeli podatnik wybierze taką formę).

Pozostaje tylko czekać kiedy będziemy mogli przesyłać PITy i CITy mailem...

© dobreprogramy
s