Oświadczenie Microsoft w sprawie kary nałożonej przez Komisję Europejską

Strona główna Aktualności

O autorze

Zapoznajemy się właśnie z orzeczeniem Sądu Pierwszej Instancji. Co prawda Sąd odrzucił wniosek Microsoft o tymczasowe zabezpieczenie, jednak napawają nas optymizmem pewne aspekty podejścia Sądu do meritum sprawy.

Chociaż Sąd nie dopatrzył się bezpośrednich nieodwracalnych szkód wynikających z proponowanych przez Komisję środków naprawczych, uznał jednak, że niektóre nasze argumenty dotyczące zagadnień merytorycznych sprawy są uzasadnione i mogą w ostatecznym rozrachunku przyczynić się do tego, że kwestie merytoryczne zostaną rozstrzygnięte w przyjętej apelacji.

Chociaż Sąd, wbrew naszym oczekiwaniom, nie zawiesił niektórych lub wszystkich środków naprawczych w tej sprawie, niemniej napawa nadzieją fakt uznania przez Sąd, że szereg istotnych argumentów firmy Microsoft musi być przeanalizowanych w przyjętej apelacji.

Mamy nadzieję, że kwestie podkreślone przez Sąd stworzą możliwość prowadzenia przez strony rozmów dotyczących ugody. Zgodnie z naszym niezmiennym poglądem, uważamy, że istnieją lepsze sposoby na rozwiązanie tak skomplikowanych i technicznych kwestii, mające zarazem minimalny niekorzystny wpływ na interesy europejskich konsumentów oraz europejski sektor technologiczny.

W dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że środek naprawczy wprowadzony przez Komisję przyniesie niewielkie korzyści konkurentom i konsumentom w Europie, a faktycznie zaszkodzi wielu użytkownikom systemu operacyjnego Windows oraz tysiącom spółek na terenie całej Europy, które oparły funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw na platformie Windows.

Uważamy, że środek naprawczy zmuszający firmę Microsoft do usunięcia części kodu i zobowiązujący ją do wydania zubożonej wersji systemu operacyjnego Windows przyniesie szkodę konsumentom i konkurencji, a także podważa zasady integracji technologicznej, która była filarem rewolucji informatycznej, jakiej byliśmy świadkami w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Przed podjęciem decyzji o kolejnych działaniach zamierzamy dokładnie przeanalizować orzeczenie, ale, jak zawsze podkreślaliśmy, w pełni zastosujemy się do orzeczenia Sądu w chwili, gdy stanie się prawomocny, zgodnie z planami omawianymi z Komisją Europejską.

W miarę rozwoju tego procesu, będziemy w dalszym ciągu dostarczać europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom nowe rozwiązania i innowacje oraz angażować się w działania podejmowane wraz z europejskimi rządami w zakresie opracowania istotnych kwestii dotyczących, między innymi, polityki prywatności, bezpieczeństwa i zastosowania technologii w edukacji.

REDMOND, Waszyngton
22 grudnia 2004 r.

© dobreprogramy
s