Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Innowacji Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Microsoft, wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Politechniką Poznańską, uruchomiła w Poznaniu Centrum Innowacji Microsoft, którego celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych. Partnerem technologicznym Centrum jest firma Intel, która zadba o najnowocześniejszy sprzęt.

Centra Innowacji Microsoft na świecie pełnią rolę ośrodków współpracy w dziedzinie badań naukowych, technologii oraz rozwiązań informatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami w celu przyspieszonego zastosowania nowoczesnych technologii. W projektach tych uczestniczą naukowcy, przedsiębiorcy, programiści, specjaliści IT, studenci oraz samorządy lokalne.

Poznańskie Centrum Innowacji Microsoft będzie prowadziło doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii, bezpieczeństwa informatycznego i tworzenia specjalistycznych aplikacji. Ponadto Centrum będzie oferowało szkołom wyższym usługę hostowania aplikacji, z możliwością wykorzystania i zdalnego ich udostępniania do zajęć dydaktycznych.

Dotychczasowa działalność Centrów Innowacji Microsoft na świecie pokazała, że jako swoiste inkubatory technologiczne, ośrodki te pozytywnie wpływają na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez inwestycje w kapitał ludzki, ułatwianie dostępu do wiedzy i technologii i zacieśnienie współpracy między nauką a biznesem.

© dobreprogramy
s