Otwartość w biurze

Strona główna Aktualności

O autorze

Instytucje państwowe i firmy coraz częściej poszukują otwartych zamienników dla formatów dokumentów stosowanych w produktach firmy Microsoft. Tendencje te zostały zauważone przez gigantów rynku IT, którzy zwołali w Armonk w stanie Nowy York szczyt, na którym dyskutowano, jak wspierać jedną z takich alternatyw, format OpenDocument (ODF). W rozmowach brały udział takie firmy jak Sun, Google, Oracle, Novell, Red Hat, Adobe, Corel i Nokia. Zastanawiano się, w jaki sposób spopularyzować otwarty standard, a także kto będzie decydował o kierunkach jego rozwoju. Udział tak ważnych graczy rynku potwierdza wagę całego przedsięwzięcia i daje szanse na szybki rozwój formatu mogącego w przyszłości stać się uniwersalnym standardem wszystkich dokumentów biurowych.

Standard ODF bazuje na technologii XML, obejmuje takie programy jak procesory tekstu, arkusze kalkulacyjne, kreatory wykresów i może być swobodnie stosowany w produktach na licencjach open source, jak i tych z zamkniętym kodem. Aplikacje, które na dzień dzisiejszy obsługują ten standard to m.in. StarOffice i bazujący na nim OpenOffice. Microsoft zapowiedział, że nie planuje zawierać obsługi ODF w najnowszej wersji swojego pakietu biurowego, gdyż tak jak pisaliśmy, planuje wprowadzenie własnego, nowego otwartego standardu i liczy na innych producentów, którzy mogą stworzyć odpowiednie konwertery dokumentów. Tą decyzją firma zraziła do siebie administrację stanu Massachusetts, która liczyła na zawarcie w nowym Office obsługi nowego standardu, co nie nastąpiło, więc władze stanu postanowiły całkowicie zrezygnować z używania pakietu firmy Microsoft i przejść na otwarte standardy. Podobne kroki planuje także francuski urząd podatkowy.

Polska także nie pozostaje w tyle, rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) format Open Document w wersji 1.0 został oficjalnie uznany jako obowiązujący do wymiany dokumentów tekstowych lub tekstowo-graficznych pomiędzy systemami informatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych.

© dobreprogramy
s