Otwarty standard komunikacji - sposób na walkę z monopolem...

Strona główna Aktualności

O autorze

21 września zarząd ISOC-PL podpisał list otwarty, opracowany przez Wojciecha Czarneckiego "Ohira". List został doręczony w formie elektronicznej i papierowej wszystkim Posłom.

Internet Society Polska - polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia Internet Society zamierza wpłynąć na Ustawodawcę aby ograniczone zostały ustawowo możliwości działania na zasadach monopolu pojedyńczych firm informatycznych w dziedzinie elektronicznej (np. przez internet) obsługi kontaktów pomiędzy obywatelem a instytucjami publicznymi. Rozwiązaniem wg ISOC-PL może być "otwarty standard komunikacji" pozwalający wielu producentom dostosować swoje aplikacje do potrzeb wymiany danych z instytucjami publicznymi. Pozwoliłoby to uniknąć takich problemów jak choćby w przypadku głośnej sprawy Janosika - konkurenta programu Płatnik.

Z treścią listu można zapoznać się na tej stronie.

© dobreprogramy
s