PHP i Windows Azure

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zapowiedział udostępnienie PHPAzure SDK, zestawu narzędzi Open Source wspierających tworzenie rozwiązań opartych o PHP a korzystających z Windows Azure.

Testowa wersja CTP (Community Technology Preview) zostanie udostępniona na witrynie CodePlex. Dzięki PHPAzure programiści PHP będą mogli skorzystać z usług oferowanych przez Azure, w tym Windows Azure Storage, posługując się takimi strukturami jak bloby, tabele, czy kolejki. Będą też mieli do dyspozycji klasy pomocnicze dla komunikacji HTTP, obsługę AuthN/AuthZ oraz REST a także zarządzanie błędami, instrumentację o logowanie zdarzeń. Ponadto nowe SDK pozwala osadzać kontrolki Silverlight, mapy Microsoft Virtual Earth, obiekty WebSlices i akceleratory znane z IE8. Będzie też można łatwo stworzyć aplikację PHP typu CRUD (Create, Read, Update, Delete) przy wykorzystaniu tabeli z MS SQL Server.

PHPAzure SDK zostanie wydane na licencji BSD jeszcze tej jesieni.

© dobreprogramy