Patent na JPEG do kontroli

Strona główna Aktualności

O autorze

Format zapisu grafiki JPEG, jeden z najpopularniejszych na świecie, od początku był tworzony z założeniem bezpłatnej dystrybucji. Jak jednak pisalismy, w posiadaniu patentu na tą technologię jest firma Forgent Networks. Prawa do niego uzyskała w drodze zakupu w 1997 roku firmy Compression Labs, co, jak twierdzą właściciele, upoważniło ją do pobierania opłat za używanie formatu.

Teraz, amerykański Urząd Patentowy ma sprawdzić, czy patent został przyznany zgodnie z prawem i czy firma z tego tytułu ma prawo domagać się opłat. Właściciel zmusił kilkadziesiąt firm do zapłacenia za korzystanie z technologii, ale część instytucji odmówiła uregulowania należności, podważając prawa firmy do patentu. Forgent Networks wytoczyła tym firmom sprawy sądowe o odszkodowania sięgające miliarda dolarów. Jeśli patent zostanie uznany za nieważny, firmy nie będą musiały płacić kar, Niezależnie od wyniku kontroli, Forgent Networks nie będzie musiała zwracać 105 milionów dolarów uzyskanych od firm, które zgodziły się zapłacić za patent.

© dobreprogramy
s