Patent na JPEG unieważniony

Strona główna Aktualności

O autorze

W lutym informowaliśmy o rozpoczęciu procedury weryfikacyjnej dotyczącej patentu firmy Forgent Networks na format JPEG. Amerykański Urząd Patentowy zakończył kontrolę, w wyniku której uznano, że patent został niesłusznie przyznany i został anulowany.

Okazało się, że przyznany w 2002 roku patent numer 4,698,672 dotyczy innej metody kompresji niż ta zastosowana w JPEG. Firma Forgent Networks wsławiła się serią głośnych ataków na czołowe firmy tworzące oprogramowanie i sprzęt, żądając bardzo wysokich opłat licencyjnych za używanie patentu.

Okazało się, że firma zgłaszająca patent wiedziała o tym, że opatentowana metoda kompresji była już wcześniej używana, jednak łamiąc prawo nie zgłosiła tego faktu w Urzędzie Patentowym. Forgent Networks nie będzie musiała zwracać niesłusznie pobranych opłat, które były głównym źródłem dochodów firmy.

© dobreprogramy
s