Piraci z internetów

Strona główna Aktualności

O autorze

5 lutego 2008 w Warszawie odbędzie się spotkanie pt. "Piraci z internetów. Kino, prawo, kultura", poświęcone trudnym w dobie internetu związkom kinematografii i praw autorskich.

Spotkanie otworzy polska premiera dokumentu pt. "Steal This Film 2", poświęconego kwestiom kulturowych i społecznych skutków kultury kopiowania w Internecie. Wg twórców filmu wymiana plików z pomocą sieci p2p stanowi radykalnie nową formę dystrybucji, która zakłóca istniejący obieg kultury, a jednocześnie nie da się już jej powstrzymać. Udostępniony na początku tego roku film, przygotowany przez grupę działaczy "The League of Noble Peers", sam jest przykładem legalnej dystrybucji z pomocą sieci.

Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat nowatorskich sposobów produkcji i dystrybucji kultury na przykładzie kinematografii oraz związanych z tymi nowościami nadziejami i zagrożeniami. Odbędą się rozmowy m.in. o stanie prawa w Polsce: o trudnościach wynikających z obecnego kształtu prawodawstwa; o sposobach odpowiedniej regulacji nowych technologii; oraz o możliwości wspierania sfery tak zwanej sfery wolnej kultury - opartej na swobodnej wymianie i zapożyczaniu twórczości. Pojawią się też wątki takie jak spór wokół istnienia serwisów z napisami do filmów, udostępnianie w internecie archiwów filmowych czy działania polskich twórców starających się wykorzystać możliwości, jakie otwierają nowe media.

Dyskusję poprowadzi Alek Tarkowski (Creative Commons, ICM UW). Gośćmi spotkania będą Dawid Marcinkowski, reżyser interaktywnego sieciowego projektu filmowego "Sufferosa", Jakub Duszyński, dyrektor artystyczny w Gutek Film oraz prawnik Krzysztof Siewicz (Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny i Maliński, Creative Commons Polska).

Spotkanie odbędzie się w Starej Drukarni, przy ul. Ogrodowej 31/35, o godzinie 19.00. Wstęp jest bezpłatny.

© dobreprogramy

Komentarze