Piractwo mniejsze, szkody większe

Strona główna Aktualności

O autorze

Ilość pirackiego oprogramowania zainstalowanego w komputerach osobistych w Polsce w roku 2008 spadła o jeden punkt procentowy w porównaniu do roku 2007, kształtując się na poziomie 56%. Szkody poniesione przez producentów oprogramowania w Polsce IDC ocenia na 648 mln dolarów, co oznacza 12% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższe dane wynikają z tegorocznego raportu na temat skali piractwa komputerowego na świecie, publikowanego już po raz szósty przez Business Software Alliance. Badanie objęło 110 państw i zostało przeprowadzone przez firmę badawczą IDC.

Wśród 27 krajów Unii Europejskiej Polska uplasowała się na 4 pozycji od końca. Krajami o wyższej skali piractwa są jedynie Grecja 57%, Rumunia 66% oraz Bułgaria 68%. Pod względem szkód producentów oprogramowania Polska znalazła się na 6 miejscu. W Unii Europejskiej większe szkody producenci oprogramowania ponieśli w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Najwyższy poziom piractwa na świecie w 2008 r. odnotowano w Gruzji - 95%, Bangladeszu, Armenii oraz Zimbabwe 92%. Krajami o najniższej skali piractwa były Stany Zjednoczone 20%, Japonia i Luksemburg 21% oraz Nowa Zelandia 22%.

W regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) krajami o najwyższej skali piractwa okazały się wspomniana już Gruzja, Armenia 92% oraz Azerbejdżan i Mołdawia 90%. Najniższy poziom piractwa w tym regionie wykazano w Czechach 38%, na Węgrzech 42% i na Słowacji 43%. Największy postęp odnotowano w Rosji, gdzie w ciągu jednego roku piractwo spadło o 5 punktów procentowych i osiągnęło poziom 68%. W ciągu sześciu lat był to spadek aż o 19%.

Zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu 2008 Global Software Piracy Study (jęz. ang.).

© dobreprogramy