Piractwo w Polsce wciąż na poziomie 57%

Strona główna Aktualności

O autorze

Po raz piąty Business Software Alliance publikuje roczny raport prezentujący stopę piractwa komputerowego na świecie. Badanie objęło 108 krajów i zostało przeprowadzone przez IDC, największą firmę badawczą rynku IT.

W porównaniu do 2006 roku odsetek pirackiego oprogramowania w Polsce zainstalowanego w komputerach osobistych w roku 2007 nie zmienił się, pozostając na poziomie 57%. IDC szacuje, jednak, że straty poniesione przez producentów oprogramowania w Polsce wzrosły do poziomu 580 mln $.

Po trzech latach spadku stopy piractwa o jeden procent rocznie, stanęliśmy na poziomie 57%. Można zatem mówić o zatrzymaniu tendencji spadkowej. To niepokojący sygnał, zważywszy że stopa piractwa komputerowego w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej, a w państwach Unii, w których poziom ten jest wyższy, tj. w Bułgarii, Rumunii i Grecji, odnotowano spadek - powiedział Jarosław Kierczuk (Autodesk), przewodniczący polskiego komitetu BSA.

Raport wskazuje m. in., że spośród 108 krajów objętych badaniem, stopa piractwa komputerowego spadła w 67 z nich, a wzrosła tylko w 8, niemniej w związku z tym, że rynek komputerowy rozwija się szybciej w krajach o wysokim poziomie piractwa komputerowego, to w skali globalnej w porównaniu do 2006 roku, stopa piractwa wzrosła o trzy punkty procentowe do 38% w 2007 roku. Raport wskazuje również, że w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), kraje o najwyższej stopie piractwa to Armenia 93%, Mołdawia 92% i Ukraina 83%. Natomiast, najniższy poziom piractwa odnotowano w Czechach 39%, na Węgrzech 42% oraz na Słowacji 45%.

Raport BSA obejmuje wszelkie oprogramowanie instalowane w komputerach osobistych, w tym laptopach oraz innych urządzenia przenośnych. Nie obejmuje natomiast serwerów oraz systemów typu mainframe. IDC uzyskane dane statystyczne konsultuje z analitykami z 60 krajów w celu potwierdzenia globalnych trendów.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie bsa.org/globalstudy.

© dobreprogramy