Piractwo w styczniu wg BSA

Strona główna Aktualności

O autorze

Ponad 5 milionów złotych strat ponieśli producenci oprogramowania komputerowego w pierwszym miesiącu 2004 roku. Taka kwota wynika z ujawnionych przez policję w styczniu przypadków łamania praw autorskich do programów komputerowych.

2451 zabezpieczonych płyt, 26 kontroli w firmach, likwidacja 6 kopiarni i 7 sklepów internetowych - to efekt działań policji w pierwszym miesiącu br. związanych ze zwalczaniem naruszeń praw własności intelektualnej. Kontrole przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, śląskiego i podkarpackiego. Nielegalnie zwielokrotnione programy komputerowe znaleziono w kawiarenkach internetowych, agencjach reklamowych i studiach graficznych, jak również w biurze podatkowo-księgowym oraz biurze nieruchomości.

Według międzynarodowych badań, w co drugim komputerze w Polsce jest zainstalowane nielegalne oprogramowanie. Zjawisko, powszechnie zwane piractwem komputerowym, powoduje nie tylko straty producentów, ale ma negatywne konsekwencje dla sytuacji gospodarczej w szerszym wymiarze.

Jak wskazują symulacje przeprowadzone przez International Planning and Research Corporation (IPR), obniżenie stopy piractwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o 10 procent, pozwoliłoby na powstanie ponad trzech tysięcy nowych miejsc pracy w branży IT i ponad cztery razy tyle w innych sektorach gospodarki. Natomiast spadek piractwa w Europie Wschodniej do poziomu notowanego w Unii Europejskiej spowodowałby wzrost przychodów budżetowych z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych, do poziomu 2,5 mld USD w 2004 roku.

© dobreprogramy
s