Poczta elektroniczna dobra dla starszych

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wynika z sondy przeprowadzonej wśród nastolatków przez instytucję Pew Internet and American Life Project, w komunikacji między sobą preferują oni komunikatory internetowe. Natomiast listy elektroniczne pozostawiają osobom starszym.

Większość ankietowanych w wieku pomiędzy 12 a 17 rokiem życia przyznało, że e-maile są dobrym środkiem komunikacji z instytucjami lub... rodzicami, podczas gdy do kontaktów z rówieśnikami wolą oni wykorzystywać komunikatory internetowe. Co ciekawe, aż trzy czwarte młodych respondentów korzysta z "natychmiastowej" formy komunikacji, podczas gdy wśród dorosłych odsetek ten wynosi zaledwie 42%.

Blisko połowa uczestniczących w sondzie dzieci spędza na "pogaduchach" online ponad dwie godziny. Większość z nich przesyła sobie linki do stron i zdjęcia, a prawie jedna trzecia wykorzystuje to medium do wymiany muzyki i filmów wideo.

© dobreprogramy
s