Podejrzane 3 stopnie...

Strona główna Aktualności

O autorze

Pisaliśmy niedawno o nowym produkcie firmy Microsoft - Three Degrees (program P2P) i możliwości pobrania wersji testowej aplikacji z oficjalnej strony. Jednak z informacji podanych przez serwis Neowin wynika, iż jest duże prawdopodobieństwo stosowania nieuczciwych praktyk przez producenta. Zgodnie z informacjami Neowin, Three Degrees blokuje dostęp do niektórych witryn internetowych (konkretnie: newegg.com). Informacje te potwierdzają użytkownicy, nie mający wcześniej kłopotów z wejściem na newegg.com, a po zainstalowaniu programu nie mogący uruchomić witryny.

Podkreślamy jednak, że są to na razie informacjie nie w pełni sprawdzone, a nasza redakcja w najblizszym czasie przeprowadzi odpowiednie testy aby zająć ostateczne stanowisko. Prosimy również o informacje na ten temat osoby, które z problemem się zetknęły.

Źródło: Neowin

© dobreprogramy
s