48% Polaków to Internauci

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wskazują wyniki badań NetTrack przeprowadzonych przez MillwardBrown SMG/KRC, już prawie połowa Polaków (48%) posiada dostęp do Internetu.

Według badań za okres grudzień 2008 - luty 2009, 74,4 proc. osób mających dostęp do Internetu korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie, 16,25 proc. kilka razy w tygodniu, 5,1 proc. raz na tydzień, a 2,6% kilka razy w miesiącu. 1,7% badanych korzysta z Internetu raz na miesiąc lub rzadziej. Zdecydowana większość badanych (90,3%) korzysta z Internetu w domu, niespełna jedna czwarta (22,7%) w pracy, 7,8% w szkole lub na uczelni, 4,9 proc. u znajomych, a 1,7% w kawiarence internetowej lub innym miejscu z bezprzewodowym dostępem do sieci.

Najsilniejszą grupę Internautów stanowią niezmiennie osoby w wieku pomiędzy 25 i 39 rokiem życia (38%), osoby w wieku 15-24 stanowią to 32% Internautów, 40-59 to grupa użytkowników stanowiąca 26 korzystających z sieci, osoby w wieku 60 lat i więcej to 3% serfujących. Najwięcej Internautów ma średnie wykształcenie (42%), wyższym legitymuje się 27%, podstawowym 17%, zasadniczym 15%.

Co ciekawe po raz pierwszy badania wskazały, że Internauci to dokładnie w połowie kobiety. Najwięcej wśród Internautów jest osób doświadczonych, powyżej 5 lat stażu z Internetem deklaruje 33% badanych. Najczęściej odwiedzana witryna (strona odwiedzona w ostatnim miesiącu) to Google (87,2%), największą znajomością spontaniczną cieszą się Google, Allegro i Onet.

W stosunku do badań opublikowanych w styczniu nie nastąpiły istotne zmiany, odsetek Internautów w Polsce wzrósł o 0.9 pkt procentowego.

© dobreprogramy