Polska Wikipedia na DVD

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydawnictwo Helion we współpracy z Fundacją Wikimedia i stowarzyszeniem Wikimedia Polska przygotowują wydanie Wikipedii na DVD.

W grudniu ubiegłego roku podobne wydanie zostało przygotowane przez wydawnictwo Lupus i sprzedawane jako wydanie specjalne miesięcznika Enter, jednak w tamtym przypadku złamano licencję (GNU FDL) nie publikując listy autorów, nie usunięto także haseł objętych prawem autorskim.

Tym razem wydanie jest znacznie bardziej profesjonalne - wszystkie artykuły będą sprawdzone, oczyszczone pod względem redakcyjnym i pozbawione najbardziej rażących błędów merytorycznych. Edycja będzie zawierała prawie wszystkie hasła z tzw. głównej przestrzeni nazw (hasła encyklopedyczne) w wersjach z 4 czerwca. Dodatkową zaletą będzie zwrotna poprawa jakości Wikipedii, gdyż grupa poprawiająca hasła ma zamiar włączyć je z powrotem do głównego wydania encyklopedii.

Część zysku ze sprzedaży płyty, zgodnie z podpisaną umową, będzie przekazywana Fundacji Wikimedia i Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, w zamian za co organizacje te udzielą firmie Helion prawa do użycia na płycie logo i nazwy Wikipedia. Płyta DVD ma ukazać się pod koniec tego roku, cena nie jest jeszcze znana.

© dobreprogramy
s