Polski AutoCAD 2004 !

Strona główna Aktualności

O autorze

Najnowsza wersja pakietu firmy Autodesk, AutoCAD 2004 jest już w sieci sprzedaży w wersji polskiej. Najnowsza wersja wzbogacona została o wiele nowości i ulepszeń, m. in.: zmniejszenie wielkości plików DWG (jak podaje producent - o 52 %), szybsze tworzenie projektów (dzięki indywidualnie dostosowywanym paletom narzędzi i innym), łatwiejsze współdzielenie danych, a także wiele innych...

Cena pakietu przekracza 20 tys. zł.

© dobreprogramy
s