Polski testowy build OpenOffice.org 3.1

Strona główna Aktualności

O autorze

Społeczność tworząca popularny, otwarty pakiet biurowy OpenOffice.org wydała testowy build wersji 3.1. Kompilacja ta, oznaczona jako OOO310_m5, jest dostępna w wielu językach, także w polskim.

Przy okazji warto zapoznać się z nowościami oferowanymi przez wersję 3.1 pakietu. Nową funkcją, której bardzo domagali się użytkownicy, jest anti-aliasing dla tworzonych rysunków, dzięki któremu krawędzie kształtów są gładsze. Jest on dostępny w trybie edycji i przy eksporcie, nie ma go natomiast w trybie pełnoekranowym. Ponadto przy przeciąganiu rysunków są one widoczne z 50% przezroczystością, poprzednio widać było tylko ramkę okalającą. Dodano także przezroczystość przy zaznaczaniu tekstu.

Podpisy do osi w wykresach przedstawiających wartości ujemne mogą być teraz przy tychże osiach, a nie jak poprzednio na brzegach wykresu. Pojawiła się możliwość odpowiadania na notatki do tekstu, dzięki czemu osoby wspólnie pracujące nad dokumentem mogą dyskutować nad wprowadzanymi zmianami. W Impress dodano przyciski pomniejszania i powiększania czcionki. Rozszerzono funkcje sprawdzania poprawności gramatycznej. Oprócz standardowej możliwości podkreślenia tekstu dodano także nadkreślenie. Uproszczono funkcję usuwania hiperłączy. W menu kontekstowym dodano opcję akceptacji śledzonych zmian.

W Impress można kontrolować odtwarzanie multimediów z poziomu tworzonych efektów animacji. Wprowadzono bardziej inteligentne sortowanie w Calc. Dodano obsługę brakujących danych na wykresach. W Base rozszerzono możliwości makr, wprowadzono obsługę ścieżek względnych oraz dodano podświetlanie składni dla SQL. Zadowoleni będą użytkownicy języków, w których tekst pisany i czytany jest z prawej do lewej. Paski narzędzi mogą się zaczynać z prawej strony oraz dodano przyciski umożliwiające łatwe przełączanie pisania pomiędzy kierunkami z prawej na lewą oraz z lewej na prawą. OpenOffice.org to także około 1000 usuniętych błędów.

© dobreprogramy