Poważne luki w Mozilla Firefox

Strona główna Aktualności

O autorze

W popularnej przeglądarce Mozilla Firefox wykryto kilka nowych błędów umożliwiających kompromitacje systemu użytkownika. Secunia określiła zagrożenie jako wysoce krytyczne. Wczoraj pojawił się poprawiony Firefox 1.5.0.1 do którego zalecamy aktualizację wszystkim użytkownikom jego poprzednich wersji.

Wśród wykrytych błędów znajdują się m.in. błędy w engine JavaScript, błąd w dynamicznych stylach, a także błąd w metodzie "QueryInterface" w obiektach Location i Navigator oraz błąd integer overflow w E4X, SVG i Canvas - wszystkie z nich potencjalnie umożliwiające wykonanie dowolnego kodu w zaatakowanym systemie.

Najnowszą wersję 1.5.0.1 można pobrać w dziale PROGRAMY -> Internet i Komunikacja -> Przeglądarki WWW i klienci poczty e-mail

© dobreprogramy
s