Poważny błąd Zapory systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Strona główna Aktualności

O autorze

Po skonfigurowaniu Zapory systemu Windows w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dowolny użytkownik Internetu może uzyskać dostęp do zasobów na danym komputerze wówczas, gdy aktywne jest połączenie telefoniczne z Internetem. Na przykład po utworzeniu wyjątku w Zaporze systemu Windows dla Udostępniania plików i drukarek dowolna osoba może uzyskać dostęp do udostępnionych plików i drukarek. Więcej szczegółów na stronie support.microsoft.com. Poprawkę można pobrać na stronie www.microsoft.com/downloads.

© dobreprogramy
s