Poznajmy się! - trzecia sonda

Strona główna Aktualności

O autorze

Druga z cyklu sond z serii "Poznajmy się" dobiegła końca. Wiemy więc z jakich miejscowości pochodzą Czytelnicy vortalu.

Udział w sondzie wzięło ponad 12 tys. osób. Na podstawie ich odpowiedzi można stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowią Czytelnicy mieszkający w miastach o liczących ponad 500 tys. mieszkańców (24 %). Z zestawienia tej wartości z liczbą unikalnych Czytelników, którzy odwiedzili vortal w ub. miesiącu (1,45 mln) wynika, że grupa ta liczy sobie szacunkowo około 350 tys. osób. Kolejne dwa silne przedstawicielstwa to Czytelnicy mieszkający w miastach od 101 do 500 tys. mieszkańców (21 %) oraz miejscowościach do 50 tys. mieszkańców (20 %). Niewiele mniejszą grupę stanowią Czytelnicy z miast od 51 do 100 tys. mieszkańców oraz wsi - odpowiednio 18 i 17 %. Codzienna obserwacja wyniku sondy nasunęła jeszcze jeden wniosek - mieszkańcy wsi i mniejszych miast odwiedzają nas w większym stopniu w tygodniu, natomiast większych miast w weekendy. Podsumowując jednak wyniki, wyraźnie widać, że rozkład jest bardzo równomierny, w zasadzie każda z grup oscyluje w granicach 20 %. Mamy więc znowu podobną konkluzję do wynikającej z poprzedniej sondy - vortal odwiedzają Czytelnicy w zasadzie niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wszystkim, którzy poświęcili chwilkę i wzięli udział w pierwszej z cyklu sond bardzo dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w następnej :-)

Zbliżający się Dzień Kobiet skłonił nas do sprawdzenia jak dużą grupę wśród wszystkich Czytelników vortalu stanowią przedstawicielki płci pięknej ;-) Od dzisiaj, przez kolejny tydzień proponujemy nową sondę właśnie na ten temat. Zgodnie z przyjętymi zasadami Redakcja również odpowiada na pytania, w tym jednak przypadku niestety wiele nie mamy do powiedzenia... Nie ma wśród nas żadnej kobiety, wierzymy jednak, że to się zmieni :-)

© dobreprogramy
s