Prace nad WinFS zaniechane?

Strona główna Aktualności

O autorze

WinFS, znany pierwotnie jako natywny system plików w Windows Codename Longhorn (obecnie Vista) został anulowany i nie będzie już dalej rozwijany w obecnej postaci. Po wycięciu z systemu operacyjnego miał to być osobny produkt, ewentualnie zaimplementowany w przyszłych edycjach Windows. Teraz okazało się, że WinFS nie ujrzy światła dziennego, chociaż pewne jego elementy być może zostaną włączone do innych rozwiązań. Fakt zaniechania prac jest oczywiście równoznaczny z anulowaniem wydania Bety 2, która miała zostać udostępniona niebawem.

Aktualizacja, 26.06.2006, 09:34

Prace nad WinFS nie zostały jednak całkowicie zaniechane. Microsoft wycofał się jedynie z pomysłu dostarczenia WinFS jako osobnego produktu (co pociągnęło za sobą także anulowanie wydania Bety 2). Sam projekt zostanie jednak zaimplementowany w przyszłych rozwiązaniach Microsoft, np. w SQL Server Katmai czy nowym ADO.NET. Przepraszamy za zbyt pochopne informacje!

© dobreprogramy
s