reklama

Pracownicy o korzystaniu z internetu w pracy

Strona główna Aktualności

O autorze

Z najnowszych badań firmy Gemius wynika, że, co czwarty internauta aktywny zawodowo i korzystający w pracy z internetu ma do niego ograniczony dostęp. Z ograniczeniami tymi najczęściej spotykają się pracownicy dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób.

Jak możemy przeczytać w przygotowanym raporcie, pracodawcy zwykle nie ograniczają pracownikom dostępu do tego medium. Niemniej jednak - 24 proc. internautów korzystając z sieci w pracy przyznało, że ma do niego ograniczony dostęp. Najczęściej, jak wynika z deklaracji 17 proc. badanych, w miejscu pracy blokowany jest dostęp do wybranych stron WWW natomiast co dziesiąty respondent (9 proc.) nie może korzystać z komunikatorów, zaś najmniejszy odsetek badanych, bo zaledwie 2 proc., ma za całkowicie zablokowany dostęp do witryn WWW.

Z ograniczeniami w korzystaniu z internetu spotykają się najczęściej osoby zatrudnione w dużych firmach. 38 proc. respondentów pracujących w największych przedsiębiorstwach (ponad 250 osób) przyznaje, że pracodawca stosuje ograniczenia. Z podobnymi praktykami spotyka się zaledwie 8 proc. internautów zatrudnionych w małych firmach (do 10 osób). Jedynie 3 proc. badanych korzystających z internetu w pracy przyznaje, że w ich miejscu pracy wyraźnie zabroniono używania internetu do celów prywatnych. Z kolei z opinii co drugiego pracownika wynika, że jego pracodawca toleruje tzw. cyberslacking, jeśli nie przeszkadza on w realizowaniu obowiązków zawodowych (50 proc.). Zaś w pracy co ósmego (13 proc.) internauty prywatne wykorzystanie internetu jest traktowane przez przełożonych jako oczywiste i akceptowane.

Wyniki badania pokazują także, czy pracodawcy kontrolują aktywność pracowników w internecie. Co dziesiąty badany potwierdził, że taka kontrola istnieje, a pracownicy są o niej oficjalnie informowani. Jedna trzecia internautów wykorzystujących internet w pracy (32 proc.) twierdzi, że przełożeni stale bądź czasami sprawdzają, w jaki sposób ich pracownicy korzystają z internetu, nie informują jednak o tym fakcie swych podwładnych. Należy przy tym jednak zauważyć, że większość badanych (55 proc.) uważa, bądź jest pewna, że taka kontrola u nich w pracy nie istnieje.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama