Problemy z prędkością transferu w neostradzie tp

Strona główna Aktualności

O autorze

W związku z licznymi skargami użytkowników neostrady tp, jakie wystosowywane były w lutym br. dotyczącymi niskiej prędkości transmisji danych przy korzystaniu z usługi m.in. w strefach numeracyjnych SN 62 i 65. Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął interwencje po zakończeniu której opublikował oświadczenie, które w całości publikujemy.

1. Problemy z korzystaniem z usługi neostrada tp w początkowych dniach lutego 2007 r. są w TP S.A. przedmiotem analizy ruchu związanego ze świadczeniem usług opartych na sieci IP/ATM. TP S.A. odnosząc się do konkretnych przypadków dotychczasowych użytkowników usługi neostrada tp (wykorzystując wiedzę pochodzącą z ww. analizy) stwierdziła, iż w strefach numeracyjnych 62 i 65 użytkownicy usługi Neostrada tp korzystają z jednego z traktów ATM (Asynchronous Transfer Mode), które zostały zdefiniowane jako tzw. "wąskie gardło". Do takiego traktu, jak i dla wszystkich pozostałych łączy, prowadzone są inwestycje, których efektem będzie zwiększenie ich przepustowości.

Planowane zakończenie większości z tych inwestycji to koniec pierwszego kwartału 2007 r. i początek drugiego kwartału 2007 r. Inwestycje te powinny w wystarczającym stopniu zapewnić przepustowość sieci dla klientów neostrady tp. Ponadto prowadzone są działania, mające na celu poprawienie jakości usług w zagrożonych regionach. Działania te polegają na "przepinaniu" klientów na mniej obciążone trakty.

2. Na bazie m.in. wyników z analizy ruchu w sieci POLPAK TP stwierdzono znaczny wzrost ruchu w sieci IP - od momentu uwolnienia limitu transferów dla usługi neostrada tp. TP S.A. zaobserwowała 70-procentowy wzrost ruchu peer-to-peer (pobieranie dużych plików z sieci: pobieranie filmów - w jakości DVD, plików muzycznych) w sieci szkieletowej, co w efekcie wywołało przeciążenie sieci. Wzrostowi ruchu w sieci towarzyszył wzrost, pomiędzy 9 a 12 lutego 2007 r. ilości zgłoszeń na infolinię 800-102-102 (obsługa klientów usługi neostrada tp), dotyczących problemów z transferem/limitem transferu, lub awarią sieci. Według oświadczeń TP S.A. obecnie sytuacja stabilizuje się, natężenie ruchu w sieci maleje. Ma to niewątpliwie związek z przeminięciem boom'u zainteresowania użytkowników Internetu, po zniesieniu limitu transferu danych w sieci.

Jednocześnie TP S.A. poinformowała Prezesa UKE o polityce rozpatrywania reklamacji dotyczących problemów z neostradą tp. Wynika z niej, że w przypadku niemożności zapewnienia (w aktualnych warunkach technicznych) świadczenia usługi na satysfakcjonującym Klienta poziomie - proponowana jest Klientowi migracja 'w dół", czyli zmiana opcji usługi na niższą, bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

© dobreprogramy