Prokuratura będzie szybsza. Ruszyła ogólnopolska sieć wymiany danych

Strona główna Aktualności

O autorze

Informatyzacja naszego państwa to nie tylko kolejne usługi dla obywateli. Sporo rzeczy dzieje się w miejscach, których nie damy rady zobaczyć. Prokuratura Generalna poinformowała o uruchomieniu ogólnopolskiej, bezpiecznej sieci IP VPN Prokuratura.

Nowa wirtualna sieć ma zapewnić pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury dostęp do ważnych informacji. Dzięki temu będą mogli szybko sprawdzić dane o karalności osób, sytuacji majątkowej, posiadanych nieruchomościach i tym podobne.

Prokuratury będą miały dostęp do takich systemów centralnych, jak CBD SIP (Centralna Baza Danych Systemu Informatycznego Prokuratury), WPE (Wewnętrzna Poczta Elektroniczna), SDA (System Digitalizacji Akt), EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru) oraz lokalne bazy danych (SIP Libra 2). Możliwa będzie także elektroniczna wymiana informacji z Policją, Służbą Więzienną i sądami.

1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie porozumienie, które umożliwi także komunikację z GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej), a więc będzie możliwy dostęp do informacji Ministerstwa Finansów. W przyszłym roku do IP VPN Prokuratura przyłączona zostanie także Naczelna Prokuratura Wojskowa i podległe jej jednostki okręgowe i garnizonowe.

Nowa sieć to oczywiście szybszy dostęp do informacji, co z pewnością odczujemy także „z zewnątrz”. W przyszłości sieć posłuży do budowania archiwów spraw i aplikacji dla urzędników. W planach jest przygotowanie aplikacji i systemów dla obsługi prokuratur rejonowych oraz integracja aplikacji wykorzystywanych na różnych szczeblach. System świadczenia usług drogą elektroniczną ma być scentralizowany, podobnie jak archiwum spraw. Pojawić się mają portale wewnętrzne i zewnętrzne, przeznaczone do komunikacji wewnątrz prokuratury oraz ze współpracownikami i obywatelami.

Do realizacji tych planów niezbędne będzie ujednolicenie systemu obiegu dokumentów oraz usług katalogowych. Niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych.

© dobreprogramy