Prostsze licencjonowanie produktów Microsoftu

Strona główna Aktualności

O autorze

Jako część cokwartalnego planu zmian w programach licencjonowania, Microsoft od 1 lipca ma zamiar pogrupować swoje produkty w kategorie bazujące na umowach licencyjnych. Same licencje nie zostaną zmienione, natomiast ruch ten ma ułatwić zrozumienie warunków licencji przez klientów. Ponad 70 istniejących produktów Microsoftu zostanie przypisane do 9 kategorii, a wszystkie nowo wydawane produkty mają być również w nich umieszczane, aby nie dezorientować klientów nowymi formami licencjonowania.

Sunny Charlebois, product manager odpowiadająca w Microsofcie za licencjonowanie, przedstawia plan kategoryzacji jako tylko jeden z kroków uproszczenia zrozumienia warunków licencji, mając jednocześnie świadomość, że jeszcze wiele pozostało na tym polu do zrobienia. Jednocześnie przyznaje też, że wiele już zostało poczynione - pierwotne licencje razem z zasadami użytkowania zajmowały pierwotnie ponad 100 stron.

© dobreprogramy
s