Przegląd certyfikacji Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Praktycznie każdy większy producent oprogramowania oferuje programy partnerskie i certyfikacyjne dla firm sprzedających czy wdrażających jego produkty. Uzyskane tą drogą tytuły, certyfikaty i dyplomy są nie tylko wyróżnieniem ale wyraźnym oznaczeniem dla klientów, że firmy te posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje do sprzedaży, częstokroć skomplikowanych, rozwiązań. Niestety dużo mniejsza liczba producentów oprogramowania oferuje programy certyfikacyjne także dla konkretnych osób, a nie tylko firm. Jednym z takich producentów jest Microsoft.

Microsoft ostatnimi czasy uruchomił szereg akcji i promocji, których celem jest rozpowszechniane i ułatwienie dostępu do certyfikacji - będących najlepszym świadectwem umiejętności dla profesjonalistów IT zajmujących się technologiami Microsoft. Tylko do końca czerwca można skorzystać ze specjalnej promocji Second Shot, w ramach której Microsoft po oblaniu pierwszego podejścia do egzaminu pozwala na drugą próbę całkowicie za darmo. Dzięki temu egzaminowi towarzyszy dużo mniejszy stres, a w przypadku niezaliczenia za pierwszym razem można lepiej przygotować się do drugiego podejścia. Jest więc znacznie większa szansa na powodzenie.

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieco abstrakcyjne, korzyści z osiągnięcia tytułów certyfikowanych ekspertów już dzisiaj w prostej linii przekładają się na niewspółmiernie większe szanse znalezienia atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy (również za granicą). Zdobycie takich certyfikatów, choć wymaga czasu, wiedzy i środków finansowych, z pewnością jest opłacalne dla informatyka zarówno wchodzącego na rynek pracy, jak i już doświadczonego specjalisty. Zwłaszcza w tym drugim przypadku, gdy z reguły kandydat posiada już dość rozległą wiedzę i doświadczenie, może zrezygnować z droższych kursów przygotowawczych i kolejno podchodzić do samych egzaminów, które są dużo tańsze.Dla kogo MCP?Program Microsoft Certified Professional przeznaczony jest dla specjalistów branży IT zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem lub zarządzaniem systemami operacyjnymi i produktami Microsoft, jak również dla programistów tworzących rozwiązania w technologii .NET. Tłumacząc to na zawody można wymienić więc takie profesje jak administratorzy sieci, serwerów internetowych czy baz danych, architekci i inżynierowie systemowi oraz pracownicy pomocy technicznej i programiści. Dla każdego z powyższych specjalistów przygotowana jest osobna gałąź certyfikacji - każda kończy się innym certyfikatem i tytułem.Korzyści z posiadania certyfikatówW przygotowanie się do serii wymagających egzaminów niewątpliwie trzeba włożyć wiele pracy. Na zdobycie certyfikatów trzeba również przeznaczyć spore środki finansowe. Oczywiste jest więc, że każdy przed przystąpieniem do realizacji jakiejkolwiek ścieżki certyfikacyjnej będzie chciał odpowiedzieć sobie na pytanie - czy warto?

Certyfikacje Microsoft są rozpoznawanymi na całym świecie świadectwami biegłości kandydata w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu konkretnym produktem (lub produktami). Zdanie egzaminu z danej tematyki potwierdza, że osoba zdająca jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z szeregiem problemów w prawdziwym środowisku, np. w pracy. To właśnie dlatego pracownicy posiadający certyfikacje Microsoft są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy - pracodawca po prostu od razu wie, czego może się po takim pracowniku spodziewać. Niemożliwe jest bowiem zaliczenie egzaminu MCP bez posiadania choćby krótkiego doświadczenia w pracy z produktem.

Jako certyfikowany specjalista pracownik może liczyć również na wyższe wynagrodzenie, gdyż jego rzetelna wiedza jest udokumentowana. Pracodawcy cenią fakt, że certyfikacje umożliwiają im obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na konkretne stanowisko. Podczas bezpośredniego porównania kandydata z licznymi certyfikatami oraz kandydata bez takich potwierdzeń zdecydowanie lepiej wypada ten pierwszy. Nie zawsze oznacza to jednak, że drugi kandydat jest gorszy - prawda jest jednak taka, że faktyczne szanse na znalezienie zatrudnienia rosną wraz ze zdobyciem odpowiednich certyfikacji. Niestety w Polsce opisywana tu sytuacja nie wygląda jeszcze idealnie - wciąż wielu pracodawców nie ma przekonania do certyfikacji, nie tylko wydawanych przez firmę Microsoft. Niemniej korporacja czyni kroki mające na celu popularyzację programu certyfikacyjnego, można się więc spodziewać, że w najbliższym czasie polski rynek podąży za tendencjami światowymi.

Dodatkową korzyścią samego procesu certyfikacji jest właśnie fakt, że do każdego egzaminu należy się przygotować. Takie przygotowanie jest doskonałą okazją na głębsze poznanie produktu, którego dotyczy egzamin. Bez względu na to, czy przygotowanie polega na uczestnictwie w zewnętrznym szkoleniu, czy też lekturze publikacji Microsoft Press lub TechNetu, rośnie wiedza na temat zagadnień poruszanych podczas egzaminu, ale nie tylko. Przede wszystkim zwiększa się świadomość i doświadczenie, które można wykorzystać w codziennej pracy, po egzaminie.

Poza korzyściami wymienionymi powyżej Microsoft już po zaliczeniu pierwszego egzaminu zapewnia dostęp do zamkniętej witryny dla posiadaczy tytułów MCP, w której każdy może opublikować profil przedstawiając swoje osiągnięcia i działalność. MCPs mają również dostęp do prywatnych grup dyskusyjnych, szeregu ofert specjalnych, zniżek, sklepu z gadżetami oraz newslettera MCP Flash.Gałęzie i ścieżki - co wybrać?Program certyfikacyjny Microsoft jest jednym z bardziej rozbudowanych, dzięki czemu każdy może znaleźć idealną dla siebie ścieżkę i podążając nią zdobyć właściwy dla swojej wiedzy certyfikat. Wyróżnia się następujące gałęzie tematyczne:

 • Microsoft Certified Professional (MCP)
  MCP

  Podstawowy poziom, osiągany po zaliczeniu zaledwie jednego egzaminu. Z reguły nie jest traktowany jako oddzielna gałąź certyfikacyjna, gdyż raczej nie poprzestaje się na zdobyciu tego tytułu. Otwiera on drogę do każdej z pozostałych ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Niemniej wszystkie korzyści, o których mowa wyżej, przysługują także osobom posiadającym jedynie podstawowy tytuł MCP. • Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
  MCSA

  Certyfikat potwierdzający umiejętności wdrażania i administrowania sieciami zbudowanymi w oparciu o rozwiązania Windows 2000 Server/Windows Server 2003 i Windows 2000 Professional/XP. Wymaga zaliczenia przynajmniej czterech, ściśle określonych egzaminów: jeden dotyczy zarządzania systemem serwerowym, drugi - zarządzania siecią, trzeci - administracją systemami klienckimi, czwarty zaś może być dowolnie wybrany z listy akceptowanych egzaminów. Certyfikat ten jest dedykowany administratorom sieci. • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
  MCSE

  Certyfikat MCSE to kolejny poziom po MCSA. Posiadacze tytułu MCSE udowodnili swoją wiedzę nie tylko w zakresie wdrażania i administracji w sieciach opartych o technologie Microsoft, ale także potrafią skutecznie planować i projektować ich strukturę. Do zdobycia tego tytułu wymagany jest poziom MCSA, a ponadto dwa egzaminy z planowania sieci i systemów i jeden z projektowania usług. Certyfikacja MCSE przeznaczona jest dla inżynierów i architektów systemowych. • Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)
  MCDST

  Tytuł MCDST polecany jest specjalistom pomocy technicznej, którzy na codzień zmuszeni są rozwiązywać problemy dotyczące systemu Windows XP. Aby zdobyć ten certyfikat, kandydaci muszą zaliczyć dwa egzaminy: jeden dotyczący obsługi samego systemu, a drugi - aplikacji na nim działających. • Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
  MCDBA

  Przeznaczony dla administratorów baz danych SQL Server 2000, certyfikat MCDBA wymaga zaliczenia czterech egzaminów: jeden dotyczy administracji serwerem, drugi - planowania, trzeci - systemu Windows Server 2003, czwarty zaś jest egzaminem dowolnym. MCDBA jest jedynym certyfikatem dedykowanym ściśle administratorom baz danych, lecz oczywiście mogą oni kontynuować ścieżkę MCSA/MCSE, gdyż częściowo pokrywa się ona z MCDBA. • Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
  MCAD

  MCAD jest pierwszym poziomem przeznaczonym dla programistów tworzących aplikacje w technologii .NET Framework 1.1. Wymaga zdania trzech egzaminów: jednego z tworzenia aplikacji (język C# lub VB.NET), drugiego z XML oraz egzaminu dowolnego. • Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
  MCSD

  Najwyższa możliwa certyfikacja dla deweloperów przeznaczona jest dla biegłych programistów-projektantów technologii .NET 1.1. Oprócz wymaganego poziomu MCAD wymagane jest zdanie egzaminów zarówno z programowania dla Windows, jak i aplikacji webowych, egzaminu z architektury .NET oraz jednego wybranego dodatkowo.
Ścieżki certyfikacyjne i ich odbiorcy
Administratorzy sieci Administratorzy baz danych Programiści Pomoc techniczna

MCP,
MCSA,
MCSE

MCP,
MCDBA

MCP,
MCAD,
MCSD

MCP,
MCDST
Nowe certyfikacjeMicrosoft pod koniec 2005 roku wprowadził nowe rodzaje certyfikatów, które w przyszłości mają zastąpić poprzednie. Są to Microsoft Certified IT Professional, Microsoft Certified Professional Developer, Microsoft Certified Technology Specialist oraz Microsoft Certified Architect. Kolejne ścieżki są sukcesywnie wprowadzane wraz z premierami nowych produktów, ostatnio między innymi dla Windows Vista.

Nowe certyfikacje zmieniają nieco podejście w zdobywaniu certyfikatów. Dotychczas istniało kilka ścieżek, które przeznaczone były dla określonej grupy specjalistów - np. MCSA dla administratorów sieci i systemów Windows, MCSD dla inżynierów-programistów .NET. Teraz poszczególne certyfikaty zamiast odpowiednich tytułów są raczej potwierdzeniem kompetencji w ściśle określonym obszarze. Istnieją dwa poziomy takiego potwierdzenia: podstawowy Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), z reguły dla konkretnego produktu, a także Microsoft Certified IT Professional (MCITP) lub Microsoft Certified Professional Developer (MCPD).

 • Microsoft Certified Technology SpecialistMCTS

  Podstawowa certyfikacja Microsoft nowej generacji. Potwierdza kompetencję kandydata w zakresie jednej, określonej technologii lub produktu. Ścieżka MCTS z reguły składa się z od jednego do trzech egzaminów.


 • Microsoft Certified Professional (Developer lub IT)MCITP

  Wyższy poziom certyfikacji - z rozgałęzieniem na tytuł dedykowany programistom oraz profesjonalistom IT (administratorom sieci, baz danych itd.). Zdobycie nowego certyfikatu MCITP/MCPD wiąże się z zaliczeniem od jednego do trzech egzaminów, mogą wystąpić także wymagania co do posiadania zakończonych ścieżek MCTS. Zakres weryfikowanych kompetencji dopasowany jest do określonego zawodu.


 • Microsoft Certified ArchitectMCA

  Certyfikacja dla nielicznych - chociażby z uwagi na wymóg posiadania 10-letniego doświadczenia w branży. Oprócz tego kandydat musi pracować pod okiem innego architekta z tytułem MCA, a także zaliczyć rygorystyczny egzamin ustny przed komisją złożoną z innych MCAs. Posiadanie tego tytułu potwierdza najwyższy poziom wiedzy w zakresie projektowania i wdrażania technologii Microsoft.Co ważne, w nowych certyfikacjach sam tytuł MCTS, MCITP czy MCPD to nie wszystko - liczy się nazwa kompetencji, która powinna być umieszczona obok loga czy skrótu, np. Windows Vista, Configuration. Oznacza to, że jedna osoba może kilka razy zdobyć tytuł MCTS - za każdym razem zdobywając inną kompetencję. W chwili obecnej można uzyskać tytuły Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) z następujących technologii i produktów:

 • TS: BizTalk Server 2006

 • TS: Business Desktop Deployment

 • TS: Consumer Technology Integration

 • TS: Live Communications Server 2005

 • TS: Microsoft Exchange Server 2007, Configuration

 • TS: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, Configuration

 • TS: Microsoft Office Visio 2007, Application Development

 • TS: Microsoft Office Groove 2007, Configuration

 • TS: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, Applications

 • TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuration

 • TS: Microsoft Virtual Earth 6.0, Application Development

 • TS: Office Communications Server 2007, Configuration

 • TS: Windows Connected Home Integrator

 • TS: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2007

 • TS: Managing Projects with Microsoft Office Project 2007

 • TS: Office Project Server 2007, Configuration

 • TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Application Development

 • TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration

 • TS: Windows SharePoint Services 3.0, Application Development

 • TS: Windows SharePoint Services 3.0, Configuration

 • TS: SQL Server 2005

 • TS: SQL Server 2005 Business Intelligence

 • TS: Windows Mobile 5.0 Applications

 • TS: Windows Mobile 5.0 Implementing and Managing

 • TS: System Center Operations Manager 2007, Configuration

 • TS: System Center Configuration Manager 2007, Configuring

 • TS: .NET Framework 2.0 Web Applications

 • TS: .NET Framework 2.0 Windows Applications

 • TS: .NET Framework 2.0 Distributed Applications

 • TS: .NET Framework 3.5 Windows Presentation Foundation Applications

 • TS: .NET Framework 3.5 Distributed Applications

 • TS: .NET Framework 3.5 Windows Workflow Foundation Applications

 • TS: .NET Framework 3.5, Windows Forms Applications

 • TS: .NET Framework 3.5, ADO.NET Applications

 • TS: .NET Framework 3.5, ASP.NET Applications

 • TS: .NET Windows Embedded CE 6.0 Applications

 • TS: Visual Studio 2005 Team Foundation Server

 • TS: Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System

 • TS: Windows Vista, Configuration

 • TS: Windows Server 2003 Hosting, Configuration and Management

 • TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration

 • TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

 • TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, ConfiguringBardziej zaawansowane tytuły Microsoft Certified IT Professional dostępne są jako:

 • PRO: Business Intelligence Developer

 • PRO: Consumer Support Technician

 • PRO: Database Administrator

 • PRO: Database Developer

 • PRO: Enterprise Messaging Administrator

 • PRO: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2007

 • PRO: Enterprise Support Technician

 • PRO: Server Administrator

 • PRO: Enterprise AdministratorDla programistów również przygotowano ścieżki zaawansowane, które pozwalają uzyskać tytuł Microsoft Certified Professional Developer w jednej z poniższych kompetencji:

 • PRO: Web Developer

 • PRO: Windows Developer

 • PRO: Enterprise Applications DeveloperZawsze aktualne listy kompetencji wraz z wymaganiami na poszczególne tytuły można znaleźć na polskich stronach certyfikacji Microsoftu - odpowiednio dla certyfikatów MCTS, MCITP oraz MCPD.Jak się przygotować?Nie każdy czuje się na silach, aby od razu przystąpić do egzaminu - czasami posiadane doświadczenie lub wiedza może okazać się niewystarczająca lub niekompletna. Z pomocą przychodzą wtedy publikacje wydawnictwa Microsoft Press oraz kursy prowadzone przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe.

Książki wydawnictwa Microsoft Press z serii Training Kit (zestawy przygotowawcze) składają się z dwóch zasadniczych części - pierwsza ma za zadanie zapoznać czytelnika z wszystkimi zagadnieniami, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Aby zapewnić spójność materiału, rozdziały skonstruowane są w oparciu o listę sprawdzanych podczas prawdziwego egzaminu kompetencji. Druga część zawiera setki pytań (także w wersji elektronicznej, w wygodnej aplikacji przypominającej aplikację egzaminacyjną), które z pewnością okażą się pomocne przy sprawdzeniu zdobytej podczas nauki wiedzy. Zapraszamy do działu Edukacja -> Książki portalu WSS.pl, gdzie znaleźć można przegląd ciekawszych pozycji Training Kit będących aktualnie w ofercie. Średni koszt książki to około 150 złotych, dostępne są wersje angielskie i polskie.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów - posiadaczy tytułów Microsoft Certified Trainer - są dużo szybszym i efektywniejszym sposobem na zdobycie wymaganej wiedzy. Opracowano je tak, aby w ciągu kilku dni zajęć opanować materiał egzaminu w sposób wystarczający do jego zaliczenia. Szkolenia odbywają się w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych posiadających akredytację Microsoft. Niestety, są one dość drogie - w zależności od typu szkolenia, czasu trwania oraz tematyki ceny wahają się od 500 do 3000 złotych.

Oczywiście do dyspozycji każdego, zupełnie za darmo, pozostają zasoby witryn Microsoft TechNet oraz MSDN. Obie biblioteki to niewyczerpane wręcz źródło informacji na każdy temat związany z produktami Microsoft.Jak zdawać?Egzamin MCP można zdawać w jednym z kilkudziesięciu autoryzowanych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Ich pełna lista znajduje się na stronach Microsoft. Rejestrację na egzamin można przeprowadzić zarówno w konkretnym ośrodku, jak też na stronie dostawcy egzaminów - firmy zajmującej się wykonaniem i opracowaniem testu. Microsoft od jakiegoś czasu współpracuje tylko z jednym dostawcą egzaminów - firmą Thomson Prometric. Nie można już zdawać egzaminów poprzez firmę Pearson VUE.

Koszt egzaminu zależy od ośrodka, oscyluje jednak w okolicach 300-400 złotych. Warto zauważyć, że koszt egzaminów przy rejestracji bezpośrednio na stronie dostawcy (i zapłacie z góry) jest niższy o około 30% i zależy ściśle od aktualnego kursu dolara.
Przydatne linki© dobreprogramy
s