Przekierowanie Strict SSL: HTTP na HTTPS

Chciałbym się podzielić poradnikiem jak idealnie przekierować cała stronę z protokołu HTTP na HTTPS na serwerach Apache. Poradnik jest dla osób, które już mają włączony SSL. Czyli można wejść na stronę przez adres https ale strona nie przekierowuje z automatu na ten protokół.

Krok 1: Przekierowanie z bez www na www:

RewriteEngine On

RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.nazwa-domeny.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ //www.nazwa-domeny.pl%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Krok 2: Przekierowanie na HTTPS

RewriteCond %{HTTPS} !^on$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwa-domeny.pl/$1 [R=301,L]

Krok 3: Strict Transport Security

Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS

Migracja a pozycjonowanie:

Jeżeli instalujemy certyfikat SSL z pobudek SEO, zadbaj aby:

  • Wszystkie linki wewnętrzne na stronie miały przedrostek http:// lub // czyli odsyłały bezpośrednio pod adres https.
  • Mapa strona byłą zaktualizowana według nowych adresów
  • plik robots.txt też był zaktualizowany
  • wszelkie przekierowania 301 był także zaktualizowane
  • w miarę możliwości zaktualizować linki przychodzące do postaci https

Źródło:

https://mansfeld.pl/webhosting/zmiana-adresu-z-http-na-https/

Większość poradników nie porusza kroku związanego z "HTTP Strict Transport Security" a jest konieczne aby otrzymać wynik 100% we wszelkiego rodzaju analizatorach jakości SSL.

Pozdrawiam!