Przestępstwo popłaca?

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukraiński haker będzie mógł zatrzymać pieniądze, które zdobył dzięki włamaniu. Oleksandr Dorożko włamał się do systemu komputerowego firmy IMS Health i poznał jej wyniki finansowe na kilka godzin przez oficjalnym ogłoszeniem.

Następnie zainwestował na giełdzie własne 41671 dolarów, inwestując w opcje na akcje i prognozując spadek kursu IMS Health. Kurs akcji firmy rzeczywiście spadł po tym, jak ogłosiła ona słabe wyniki. Dorożko zarobił niemal 300000 dolarów. Po opodatkowaniu zostało mu 250000 dolarów. Transakcja Dorożki została jednak wykryta przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych.

Haker stanął przed sądem, a ten go uniewinnił. Ukrainiec wykorzystał bowiem lukę prawną. Przepisy nie zezwalają na przeprowadzanie operacji giełdowych w przypadku, gdy wcześniej dowiemy się od kogoś o faktach, które pozwolą nam poznać ruchy cen akcji. Dorożko nie otrzymał jednak takiej informacji, a sam ją zdobył włamując się do systemu IMS Health.

Prowadząca rozprawę sędzia stwierdziła, że sytuacja jest absurdalna, ale musiała uniewinnić Ukraińca z zarzutu przeprowadzenia nielegalnych transakcji giełdowych. Stwierdziła, że jedyne, za co Dorożko może być sądzony to włamanie do systemu komputerowego.

Departament Sprawiedliwości nie będzie jednak występował z takim oskarżeniem, gdyż byłoby ono rozpatrywane przez ukraiński sąd i jest bardzo mało prawdopodobne, by uzyskano wyrok skazujący.

© dobreprogramy