RAKSSQL Finanse i Księgowość 2016.1.14.1017

Strona główna Windows Firma Programy finansowo-księgowe
Pobierz p​rogram
zabezpiecz pobieranie Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.

RAKSSQL Finanse i Księgowość to moduł systemu RAKSSQL wspomagający pracę działów księgowości w firmach prowadzących księgi handlowe.

Realizuje niezbędne operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku wyników, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. W odróżnieniu od większości innych programów tego typu, cechą szczególną RAKSSQL jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych (do pobrania osobno - szczegóły w opisie), który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty wdrożenia.

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU


Księgowość

 • Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

 • Zakładanie planu kont zgodnego z indywidualnymi potrzebami, dowolnie rozszerzanego w każdym momencie, zawierającego syntetykę i do ośmiu poziomów analityki, z możliwością określenia kont jako jedno- lub dwusaldowe, z możliwością prowadzenia kont pozabilansowych,

 • Możliwość wprowadzenia i wielokrotnego poprawiania bilansu otwarcia,

 • Wprowadzanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z możliwością poprawiania błędnych zapisów,

 • Możliwość etapowego wprowadzania dokumentów

 • Nadawanie numerów dokumentów automatycznie (przez program), możliwość niezależnej numeracji dokumentów w poszczególnych dziennikach,

 • Zaznaczanie wybranych operacji w dzienniku księgowań, które następnie mogą być automatycznie zweryfikowane pod względem poprawności ich wprowadzenia,

 • Przeglądanie i wydruk stanów pojedynczych kont lub należących do wybranej grupy numerów, w wybranym okresie czasu, oraz za kolejne miesiące, które upłynęły od początku roku do końca wybranego okresu,

 • Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań przedsiębiorstwa z możliwością kojarzenia ze sobą wielu operacji rozrachunkowych, wyliczanie odsetek za zwłokę, wydruk wezwania do zapłaty, polecenia przelewu i potwierdzenia sald,

 • Możliwość dopisania do rozrachunków nierozliczonych dokumentów z zeszłego roku obrachunkowego tak by można było je kojarzyć z tegorocznymi zapłatami,

 • Tabela bilansu w formie pełnej lub skróconej,

 • Dostępność trzech wersji rachunku zysków i strat,

 • Podgląd w tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat obrotów i sald kont składających się na wybraną pozycję tabeli,

 • Zestawienia obrotów i sald wszystkich kont lub ich wybranej grupy,

 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu z automatycznym księgowaniem podatku,

 • Wypełnianie deklaracji PIT-28, PIT-5, CIT-2, VAT-7, VAT-UE, F-01,

 • Prowadzenie zapisów i rozliczeń w walucie obcej, wyliczanie różnic kursowych oraz możliwość automatycznego ich księgowania,

 • Możliwość wydłużenia roku obrachunkowego oraz otwarcia i zamknięcia roku w dowolnym dniu roku kalendarzowego,

 • Zabezpieczenie dostępu do programu kodami użytkowników, którzy mogą mieć ograniczone uprawnienia do uruchamiania poszczególnych funkcji programu,

 • Program może kontrolować poprawność wprowadzanych danych ze względu na zgodność obrotów, zgodność kwot dekretowanych na kontach i wprowadzanych do ewidencji VAT, zamknięcia kręgu kosztów,Rozrachunki

 • Wprowadzanie rozrachunków

 • Rozliczanie rozrachunków dowolnym innym rozrachunkiem lub dokumentem kasowym.

 • Dołączanie niepowiązanych rozrachunków do dokumentu.

 • Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań.

 • Wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty, różnice kursowe, nota odsetkowaKasa

 • Pełna obsługa kasy

 • Kontrola przepływu gotówki w kasie. Rejestracja operacji gotówkowych zachodzących w firmie (KP, KW).

 • Rozliczanie nierozliczonych rozrachunków podczas wystawiania dokumentów kasowych.

 • Prowadzenie kasy walutowej - stan kasy w wybranej walucie.

 • Tworzenie raportów kasowych za dowolny okres, do określonego dokumentu (od pozycji do pozycji)

 • Tworzenie wielu raportów w jednym dniu

 • Pełna obsługa zaliczek pracowniczych, obsługa wniosków o zaliczkę, wypłata zaliczki, rozliczenie zaliczki.

 • Zawsze aktualny stan kasyBank

 • Pełna obsługa banku

 • Wystawianie i rejestracja poleceń przelewu. Przesyłanie wybranych przelewów do homebankingu.

 • Wprowadzanie wyciągów bankowych (import przelewów wychodzących)

 • Rozliczanie dokumentów rozrachunkowych podczas wprowadzania wyciągów bankowychKartoteki

 • Kartoteka kontaktów wspólna dla całego systemu RAKSSQL.

 • Podgląd informacji dotyczącej zakupu, sprzedaży oraz rozrachunków z poziomu kartoteki kontrahenta.

 • Wspólne w całym systemie kartoteki kas oraz rachunków bankowych.

 • Kartoteka udziałowców, źródeł przychodu oraz udziałów w źródłach przychodu.

 • Tworzenie dodatkowych kartotek.Słowniki

 • Definiowanie własnych kodów dokumentów

 • Zakładanie dowolnych dzienników księgowych.

 • Definiowany szablon i sposób numeracji dla dokumentu księgowego, środków trwałych, dowodów wewnętrznych, kompensat rozrachunków oraz dowodów zdawczo-odbiorczych.

 • Tworzenie dowolnej ilości schematów dokumentów i raportów kasowych w dowolnej walucie.

 • Tworzenie schematu poleceń przelewu.

 • Rachunek zysków i strat w 4 wersjach (porównawczy, kalkulacyjny, dla stowarzyszeń oraz mieszany (ZHP)) Możliwość modyfikacji nazw pozycji

 • Tabela Bilansu w 3 wersjach (stara wersja bilansu, nowa wersja bilansu, dla stowarzyszeń).

 • Podgląd przypisanych do tabeli bilansu oraz rachunku wyników sald kont.

 • Definiowanie dowolnej ilości: wzorców opisów, urzędów skarbowych.

 • Słownik rejestrów VAT, stawek podatku, stawek przejazdu oraz wzorcowych tras przejazdu.

 • Klasyfikacja środków trwałych, słownik typów środków trwałych, tabela aktualizacji środków trwałych.

 • Słownik walut, tabel kursowych oraz tabel odsetek.Zestawienia

 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych.

 • Zestawienia dla księgi handlowej, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu.

 • Wydruk Ewidencji Przychodów, Księgi Podatkowej, Zestawienia obrotów i sald oraz wydruk sald kont księgowych.

 • Wydruk rejestrów VAT sprzedaży: ewidencja sprzedaży VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, nabycia wewnątrzwspólnotowe.

 • Wydruk rejestrów VAT zakupu: wg. stawek VAT, wg. rodzaju zakupów.

 • Mechanizm edycji i definiowania indywidualnych zestawień i raportów.

 • Mechanizm edycji i definiowania przez klienta dowolnych wydruków graficznych.

 • Możliwość definiowania własnych zestawień dostosowanych do potrzeb firmy za pomocą wbudowanego w system modułu Generator Raportów.

 • Możliwość zapisu zawartości wybranych baz danych systemu RAKSSQL w postaci dokumentów tekstowych (zbiory .TXT) oraz plików HTML, XML, PDF, RTF, XLS oraz TIF.Inne

 • Tajność informacji. Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień użytkownika.

 • Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy.

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw użytkowników

 • Współpraca z innymi modułami systemu RAKSSQL

 • Rozksięgowywanie dokumentów oraz przesyłanie ich do księgowości

 • Eksport i import danych do pliku XML.GŁÓWNE ZALETY PROGRAMU


Własne wzory raportów

Wbudowany bezpłatny generator raportów RaportPro daje możliwość zaprojektowania każdego wydruku od podstaw lub zmodyfikowania tych oferowanych wraz z programem. Generator pozwala na odczyt z bazy danych interesujących informacji, pokazaniu ich na dowolnie zaprojektowanym zestawieniu, a następnie wydrukowanie.


Otwarta współpraca

RAKSSQL wykorzystuje powszechnie używany standard XML jako podstawowy format służący wymianie danych. W elestyczny sposób można wymieniać dane zarówno pomiędzy programami finansowo - księgowymi z rodziny RAKS, jak i dowolnymi zewnętrznymi systemami informatycznymi.


Baza danych

Wykorzystana w RAKSSQL bezpłatna baza danych SQL Firebird oferuje możliwości dostępne dotychczas jedynie w drogich rozwiązaniach dla dużych firm. Jest szybka, bezpieczna i skalowalna oraz odporna na awarie. Charakteryzuje się dużą efektywnością działania zarówno na pojedynczym komputerze, jak w sieci obsługującej tysiące operacji i setki użytkowników.


Możliwość wyboru systemu Linux

RAKSSQL daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera, na którym będzie działać baza danych SQL. Wykorzystanie darmowego systemu Linux (na życzenie Klient otrzymuje darmową wersję systemu Linux dedykowaną do współpracy z RAKSSQL) zdecydowanie obniża całkowity koszt związany z zakupem i użytkowaniem oprogramowania.


ODMIANY PAKIETU


RAKSSQL występuje w także w wersji (odmianie) dla Mikro Przedsiębiorstw.

Uwaga!

 1. Do poprawnej pracy programu niezbędne jest zainstalowanie bezpłatnego serwera baz danych Firebird, który można pobrać tutaj (wielkość pliku ok. 5 MB). Jest to operacja jednorazowa - przy aktualizacjach programu nie jest konieczna ponowna instalacja serwera baz danych Firebird.
 2. Przed zainstalowaniem wersji testowej należy skontaktować się z producentem w celu otrzymania kodu ewaluacyjnego niezbędnego do uruchomienia aplikacji (tel. 022 517 73 50, e-mail: info@raks.pl)
 3. Na stronie producenta znaleźć można materiały i artykuły pomocnicze dla użytkowników, w tym także samouczek dedykowany dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem.
 4. Instalator programu zawiera także pozostałe moduły wchodzące w skład pakietu RAKSSQL.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Bezpłatna pomoc techniczna, bezposrednia współpraca z Excel, dużo fajnych funkcji ułatwiających pracę
Czas na naukę - trzeba trochę poswięcić zanim się go opanuje
ocena użytkownika
17.01.2017 11:03 • Recenzja do wersji 2016.1.14.1017

Moje opinie o raks sa pozytywne. Na duży plus zasługuje bezpłatna pomoc techniczna, dzwonie kiedy mam watpliwości i nie musze za to płacić. Program ma naprawdę wiele fajnych funkcji, które ułatwiaja prace księgową - największy dla mnie to bezposrednia współpraca z Excel - księguje dokumenty w Raks a raporty które sobie przygotowałam w excelu aktualizuja się na bieżąco. Polecam księgowym

brak
Nieintuicyjny, tragiczne wparcie techniczne za które próbują wyłudzić dodatkowe pieniądze, ludzie z supportu nieuprzejmi, niedziałające funkcje.
ocena użytkownika
12.04.2016 11:33 • Recenzja do wersji 2015.1.6.995

Jestem z zawodu informatykiem, od strony technicznej program jest problematyczny w obsłudze. Totalny brak dokumentacji technicznej. Żeby coś zrobić trzeba się nieźle naszukać, tak mocno nieintuicyjny. Brak wsparcia technicznego w soboty, a w dni powszednie krótko, jak ktoś pracuje w niestandardowych godzinach to może się cmoknąć. Kiedyś jak chciałem uzyskać informację techniczną to proponowali rzecz jasna połączenie TeamViewer-em za 300 zł, dopiero jak ich przycinałem to sprawę rozwiązałem w 5 minut, wystarczyło że podali mi odpowiedzi na moje pytania typu "gdzie ta funkcja się znajduje". Nie działają różne funkcje np. funkcja identyfikowania serwera SQL po nazwie. Rozwiązania innych wiodących firm są zdecydowanie mniej problematyczne, świadczy o tym fakt że nie jestem do tamtych programów praktycznie nigdy wzywany, natomiast do RAKSzajsu praktycznie co chwila. Dziś dzwoniłem do obsługi technicznej to niemiła pani poinformowała mnie jaka jest zalecana konfiguracja końcówki (że muszę wskazać ip serwera) ja jej na to że jest funkcja w programie używania nazw sieciowych, ze skoro jest taka funkcja to powinna działać, ale nie działa. (teoretycznie działa w części bo z końcówki mogłem się zalogować do modułu "administrator", ale nie mogłem do żadnego innego, co jest ewidentną winą samego programu). Mirka się przebrała i powiedziałem klientowi że więcej do tego programu nie przyjadę i że ma go zmienić na coś normalnego.
Omijajcie to dziadostwo szerokim łukiem.