Ranking polskich uczelni informatycznych

Strona główna Aktualności

O autorze

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk

, przygotował ranking wydziałów uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i niepaństwowych prowadzących studia na kierunku Informatyka na poziomie magisterskim.

Zestawienie zostało przygotowane przez specjalną, siedmioosobową komisję w postaci ankiety zbierającej dane poszczególnych jednostek. Przy ich ocenie były brane pod uwag cztery główne kryteria, takie jak pozycja akademicka (ważona suma liczby podstawowych pracowników będących członkami: Rady Nauki, paneli MNiSW i innych), pozycja naukowa kadry (suma pracowników posiadających stopień lub tytuł prof., dr hab. bądź dr), infrastruktura (liczba dostępnych stanowisk komputerowych) oraz studia i studenci (liczba doktorantów z otwartym przewodem w dyscyplinie Informatyk, publikacje współautorstwa studentów, udział w konkursach itp.).

W rankingu wielokryteriowym na pierwszym miejscu uplasował się Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tuż za nim znalazły się wydziały Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Nie inaczej było w przypadku czołowych pozycji Rankingu "klasycznego". W zestawieniach nie zabrakło jednak największych polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Sląskiego, Zielonogórskiego i Gdańskiego oraz Politechnik Sląskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, czy Opolskiej.

Szczegółowe informacje na temat rankingu, w tym informacje na temat metodyki przygotowywania rankingu znaleźć można na stronie domowej Komitetu.

© dobreprogramy