Raport GUS - Wykorzystanie technologii IT w 2006 r.

Strona główna Aktualności

O autorze

Główny Urząd Statystyczny

opublikował informacje na temat wykorzystania technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu br.

Wyniki badań wskazują, że prawie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego można zauważyć wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno - telekomunikacyjnych. Wzrost jednak nie jest tak dynamiczny jak mogłoby się wydawać. Polska nadal pozostaje "w ogonie" państw Unii Europejskiej.

Z roku na rok przybywa gospodarstw domowych wyposażonych w komputery, telefony komórkowe oraz posiadających dostęp do Internetu. W tej ostatniej grupie szybko rośnie udział gospodarstw domowych posiadających łącza szerokopasmowe, co sprzyja bardziej intensywnemu korzystaniu z globalnej sieci i różnorodnych usług świadczonych za pomocą Internetu, w tym na przykład handlu elektronicznego.

Wg GUS w kwietniu 2006 roku 45 % gospodarstw domowych wyposażonych było w komputery, wśród przedsiębiorstw odsetek wynosi 93 %. Do Internetu podłączonych było 36 % gospodarstw (w tym 22% korzysta z łącz szerokopasmowych). W przypadku przedsiębiorstw współczynnik jest znacznie wyższy - wynosi 89 % (w tym 46 % to łącza szerokopasmowe). W grupie 64 % gospodarstw domowych, które w Internet nie są wyposażone, GUS wskazuje, że najczęstszymi powodami braku tegoż podłączenia są: "brak potrzeby posiadania Internetu" (28 %), "zbyt wysokie koszty sprzętu" (23 %), "zbyt wysokie koszty dostępu" (22%), na brak technicznych mozliwości podłączenia wskazuje jedynie 5 %.

Więcej danych na temat wykorzystania technologii IT zamieszczone zostało w informacji opublikowanej przez GUS.

© dobreprogramy
s