Konfiguracja ThinkFan w Lenovo T430s

Ostatnio bawiłem się konfiguracją pakietu Thinkfan, odpowiedzialnego za regulowanie obrotów w laptopach serii ThinkPad i postanowiłem przedstawić Wam najbardziej optymalny względem obciążenia Waszego laptopa plik konfiguracyjny ale zanim do tego przejdziemy zacznijmy od instalacji niezbędnego oprogramowania.

Testowany model laptopa ThinkPad T430s

System: Manjaro

1. Z AUR instalujemy pakiet thinkfan

2. Uruchamiamy go komendą 

sudo thinkfan -n

3. Edytujemy plik, który odpowiada za auto uruchamianie aplikacji. 

sudo gedit /etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.conf

i wpisujemy 

options thinkpad_acpi fan_control=1

i zapisujemy

4. Szukamy czujników temperatury w komputerze

find /sys/devices -type f -name "temp*_input"

Znalezione czujniki kopiujemy do Gedita.

5. Edytujemy/zamieniamy plik pracy wentylatora

sudo gedit /etc/thinkfan.conf

i w otwartym pliku wklejamy opis działania wentylatora i podmieniamy wpisy czujników w pozycji końcowej sensor i #sensor

######################################################################
# thinkfan 0.7 example config file
# ================================
#
# ATTENTION: There is only very basic sanity checking on the configuration.
# That means you can set your temperature limits as insane as you like. You
# can do anything stupid, e.g. turn off your fan when your CPU reaches 70°C.
#
# That's why this program is called THINKfan: You gotta think for yourself.
#
######################################################################
#
# IBM/Lenovo Thinkpads (thinkpad_acpi, /proc/acpi/ibm)
# ====================================================
#
# IMPORTANT:
#
# To keep your HD from overheating, you have to specify a correction value for
# the sensor that has the HD's temperature. You need to do this because
# thinkfan uses only the highest temperature it can find in the system, and
# that'll most likely never be your HD, as most HDs are already out of spec
# when they reach 55 °C.
# Correction values are applied from left to right in the same order as the
# temperatures are read from the file.
#
# For example:
# sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 0, 10)
# will add a fixed value of 10 °C the 3rd value read from that file. Check out
# http://www.thinkwiki.org/wiki/Thermal_Sensors to find out how much you may
# want to add to certain temperatures.

#  Syntax:
#  (LEVEL, LOW, HIGH)
#  LEVEL is the fan level to use (0-7 with thinkpad_acpi)
#  LOW is the temperature at which to step down to the previous level
#  HIGH is the temperature at which to step up to the next level
#  All numbers are integers.
#

# I use this on my T61p:
#sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)

hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp3_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp1_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp2_input
#hwmon /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/hwmon0/temp1_input


(0,	0,	60)
(1,	53,	65)
(2,	55,	66)
(3,	57,	68)
(4,	61,	70)
(5,	64,	71)
(7,	68,	32767)

 6. Aktywujemy pakiet thinkfan i restartujemy komputer.

7. Po restarcie sprawdzamy czy thinkfan działa.

cat /proc/acpi/ibm/fan

i powinno się pojawić coś takiego 

status:		enabled
speed:		3589
level:		2
commands:	level <level> (<level> is 0-7, auto, disengaged, full-speed)
commands:	enable, disable
commands:	watchdog <timeout> (<timeout> is 0 (off), 1-120 (seconds))

8. Aktywujemy thinkpad_acpi modprobe

sudo echo "options thinkpad_acpi fan_control=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/thinkfan.conf

sudo modprobe -rv thinkpad_acpi

sudo modprobe -v thinkpad_acpi

9. Jeżeli thinkfan nie działa, możemy ręcznie go uruchamiać z polecenia

sudo systemctl start thinkfan.service

10. Czy działa nam pakiet? Sprawdzimy go tym poleceniem

systemctl status thinkfan.service

Zapraszamy na Discord Linux Polska! Link zaproszeniowy: https://discord.gg/SMjY3U4