Rozpowszechnianie programu KaZaA legalne

Strona główna Aktualności

O autorze

Holenderski sąd najwyższy potwierdził wcześniejsze werdykty sądów niższej instancji i uznał, że udostępnianie programu KaZaA jest całkowicie legalne. Pozew w tej sprawie składała firma Buma/Stemra, reprezentująca przemysł nagrań muzycznych, która żadąła od producenta zaprzestania dystrybucji programu pod groźba kary 100 tys. euro za każdy dzień.

Jak powiedział Christiaan Alberdinck Thijm, prawnik firmy Sharman Networks (producenta programu) - "To zwycięstwo ustanawia precedens w sprawie technologii peer-to-peer w Unii Europejskiej i na całym świecie". Warto dodać, że przemysł filmowy i muzyczny dowodził, że KaZaA jest programem służącym wyłącznie piractwu.

Buma/Stemra zapowiedziała, że będzie występować z indywidualnymi pozwami przeciwko piratom ale jeśli holenderski sąd powieli orzecznictwo amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, które uznało bezzasadność pozwu RIAA (żądającej ujawnienia nazwisk osób podejrzanych o łamanie praw autorskich za pośrednictwem sieci P2P), firma Buma/Stemra ponownie może się niemiło rozczarować.

Orzeczenie holenderskiego sądu oczywiście dotyczy dystrybucji samego programu KaZaA i nie powoduje, że wymiana przez ten program np. pirackich plików MP3 stała się nagle legalna.

© dobreprogramy
s