Ruby on Rails 2.0

Strona główna Aktualności

O autorze

Po roku prac wydano wersję 2.0 Ruby on Rails.

Ruby on Rails jest popularnym frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych korzystających z baz danych. Został napisany w języku Ruby i wykorzystuje architekturę MVC (Model-View-Controller). W uproszczeniu modelem jest baza danych, widokiem strona internetowa a kontrolerem kod generujący stronę. Ruby on Rails został tak zaprojektowany, aby tworzenie aplikacji było łatwe i szybkie a także aby zminimalizować powtarzanie tej samej pracy. Ponadto konfiguracja sprowadzana jest do minimum przez zastosowanie domyślnych wzorców. Innym założeniem RoR jest możliwość stosowania wtyczek.

Najważniejszą zmianą w wersji 2.0 jest oparcie się na technologii REST (Representational State Transfer) web services zamiast na SOAP web services. Zdecydowano się na REST, gdyż SOAP okazał się zbyt skomplikowany. Rest bazuje na podstawowych mechanizmach, takich jak HTTP i XML. Ponadto zwiększono bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie ochrony przed phishingiem, pojawiła się ochrona m.in. przed atakami cross-site request forgery i cross-site forgery. Pośród innych zmian znajdziemy też nowy framework ActiveResource do enkapsulowania web services a także ulepszone wsparcie dla testowania.

© dobreprogramy

Komentarze