Russinovich komentuje teorie na temat luki w WMF

Strona główna Aktualności

O autorze

Ostatnia sytuacja z odkryciem luki bezpieczeństwa w bibliotekach odpowiedzialnych za przetwarzanie formatu WMF - kolejnej poważnej luki, zaraz po serii krytycznych aktualizacji adresujących problem w tym samym podsystemie - spowodowała, że do mody wrócily spiskowe teorie dziejów. Według większości z nich, Microsoft łatając jeden problem miałby celowo stworzyć bądź zostawić sobie (lub komuś?) inną furtkę na zdalne przejęcie kontroli nad systemem. Te rewelacje na miarę prozy Dana Browna niejednokrotnie komentowane były przez oficjalne źródła Microsoft, jak i mniej oficjalne dyskusje na łamach blogów pracowników takich jak Jesper Johansson.

Ostatnio problem ten zaadresował także znany i niezależny ekspert od bezpieczeństwa, Mark Russinovich. Konkluzją jego sporego wywodu było stwierdzenie... Podsumowując, jestem przekonany że takie zachowanie - mimo że celowe - nie jest wynikiem umieszczenia tylnej furtki. Zainteresowanym tematyką polecamy - jak zwykle interesująca lektura nawet jeśli znacie już jej zakończenie.

© dobreprogramy
s