Rusza program ITeraz Europa

Strona główna Aktualności

O autorze

Trzy czołowe firmy z branży IT uruchomiły nowatorski program konsultacyjny "ITeraz Europa". Dzięki inicjatywie rozpoczętej przez polskie oddziały Cisco Systems, Intel i Microsoft, samorządy lokalne oraz firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) będą mogły skuteczniej korzystać ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w nowe technologie. Patronat nad projektem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem programu jest przybliżenie samorządom lokalnym i przedsiębiorcom metod ubiegania się o środki z funduszy unijnych na inwestycje w IT oraz promowanie doświadczeń tych regionów państw członkowskich, w których te środki są skutecznie wykorzystywane. Organizatorzy podzielą się także swoimi doświadczeniami, wskazując na przykłady takiego wykorzystania technologii, które przyczyni się do rozwoju regionów i podniesienia konkurencyjności firm w Polsce. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw odpowiadających na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor MSP oraz przedstawicieli samorządów po przystąpieniu Polski do UE.

W ramach programu "ITeraz Europa" został powołany zespół specjalnie przeszkolonych konsultantów, który będzie prowadzić na terenie całej Polski bezpłatne wykłady, konferencje i warsztaty przygotowane pod kątem potrzeb samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas tych spotkań przedstawiane będą możliwości wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na wprowadzanie innowacji i budowę społeczeństwa informacyjnego. "ITeraz Europa" oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentuje także najlepsze przykłady wykorzystania funduszy unijnych na podobne inwestycje w innych państwach.

Według danych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej otrzymała możliwość wykorzystania do 2006 roku 8,6 mld euro z funduszy strukturalnych. Zgodnie z zasadą dodatkowości, wkład państwa wyniesie ponad 3 mld euro, co daje w sumie prawie 12 mld euro. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji szacuje, że niemal 6 mld euro ze środków unijnych może być przeznaczone na budowę infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej regionów, budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych.

© dobreprogramy
s