Rusza program Microsoft Security Advisories

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft Security Response Center uruchamia nowy program pilotażowy informowania o nowo wykrytych usterkach w oprogramowaniu i innych zagrożeniach - Microsoft Security Advisories. Porady te stanowić będą dodatek do biuletynów bezpieczeństwa, informujący użytkowników o problemach z bezpieczeństwem oprogramowania, których nie można zaklasyfikować jako usterki albo nie wymagających wydania biuletynów bezpieczeństwa.

Porady mają pomóc w uzyskaniu informacji o zmianach i aktualizacjach oprogramowania wiążących się z bezpieczeństwem. Każda taka porada będzie wsparta artykułem bazy wiedzy, który będzie precyzował dalsze szczegóły techniczne. Przykładowe cele, w jakich Microsoft Security Advisories mogą zostać wydane to: aktualizacje oprogramowania wprowadzające rozszerzenie zabezpieczeń zgodnie z zasadą "defense in depth" lub zmiany niezwiązane z usterkami zabezpieczeń, powiadomienia o kodach typu exploit lub proof of concept, które zostały publicznie udostępnione do wydanego uaktualnienia lub usterki, instrukcje omawiające jak złagodzić wpływ publicznie ujawnionych usterek, do których brakuje jeszcze aktualizacji oprogramowania.

Jako, że jest to program pilotażowy, dokładne przeznaczenie porad nie zostało jeszcze sprecyzowane i zależy od opinii, jakie na ich temat będą mieli użytkownicy, do których udzielania będą jak najbardziej zachęcani poprzez obecność linku "Contact us". Język angielski, w którym będą wydawane porady, również związany jest z pilotażowym charakterem programu, ale także koniecznością szybkiego wydawania i aktualizowania porad w obliczu zmieniającej się sytuacji. Ewentualne wersje zlokalizowane będą wydawane z opóźnieniem.

W skład Microsoft Security Advisories będzie wchodzić podsumowanie wyjaśniające przyczynę ich wydania, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz sugestie dalszych akcji, jakie należałoby podjąć. Po wydaniu porady będą uaktualniane w razie potrzeby, aby odzwierciedlały bieżący stan wiedzy o problemie. W przyszłości prawdopodobnie uruchomione zostaną powiadomienia o poradach poprzez e-mail lub RSS.

© dobreprogramy
s