Rynek informatyczny w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Według najnowszych szacunków wartość polskiego rynku informatycznego za rok 2002 wyniosła około 16 mld zł, natomiast wartość rynku telekomunikacyjnego - 44 mld zł. Natomiast w krajach Uni Europejskiej nakłady na telekomunikacje są zbliżone do nakładów na informatykę.

"Porównanie tych liczb z odpowiednimi parametrami z krajów Unii Europejskiej wskazuje na utrzymujące się ubóstwo treści w stosunku do pojemności sieci przesyłowych" - napisano w raporcie po trzecim Kongresie Informatyki Polskiej, który odbył się w czerwcu tego roku. Według autorów raportu w nakłądach na informatyzację proporcjonalnie za dużo środków pzreznacza się na zakupy sprzętu, w tym na wyposażenie sieci, a zbyt mało na zakupy oprogramowania i usługi informatyczne.

W czołówce największych firm informatycznych znajdują się firmy dystrybucyjne i lokalne oddziały firm zagranicznych (jedne i drugie zajmują się sprzedażą produktów wytworzonych poza granicami Polski) oraz kilka firm z przewagą kapitału polskiego, notowanych na warszawskiej giełdzie. Według autorów raportu, w 2002 r. w montażu komputerów PC zmniejszyła się rola większych polskich firm na rzecz montażu "garażowego". Montaż komputerów jest jedynym segmentem branży, w którym krajowi producenci mają przewagę nad zachodnimi producentami.

Szacuje się, że w roku ubiegłym wartość polskiego eksportu oprogramowania wyniosła około 400 mln złotych. "W skali gospodarek europejskich jest to wartość bliska zeru i jest niestety raczej efektem determinacji kilku firm niż realnego i konsekwentnego planowania rozwoju eksportu w sektorze informatycznym" - napisano w raporcie.

W czerwcowym Kongresie Informatyki Polskiej w Poznaniu wzięło udział blisko 300 uczestników z branży teleinformatycznej.

© dobreprogramy
s