Sąd federalny USA odmawia Google

Strona główna Aktualności

O autorze

Wygląda na to, że zapędy Google do wyeliminowania wbudowanej w system Windows Vista wyszukiwarki zostały ostatecznie ostudzone. Przypomnijmy, że Google złożyło niedawno skargę do Departamentu Sprawiedliwości USA o to, że Microsoft wbudowując na stałe własny mechanizm szybkiego wyszukiwania w nowy system łamie postanowienia ugody antymonopolowej z 2002 roku.

Microsoft w odpowiedzi zdecydował się na wprowadzenie pewnych ułatwień dla producentów rozwiązań trzecich (w tym Google Desktop Search), co zadowoliło prawników Departamentu. Przeciwne zdanie na ten temat miało Google. Firma zażądała, aby pójść jeszcze dalej i umożliwić całkowite wyłączenie silnika Microsoft i zastąpienie go innym. Szczegółowo pisaliśmy o tym w niedzielę.

Dzisiaj Sąd Federalny odmówił jednak dalszego rozpatrywania sprawy tłumacząc, że przychyla się do opinii prawników Departamentu Sprawiedliwości, którzy uznali posunięcia Microsoft za wystarczające i nie doszukali się łamania postanowień umowy z 2002 roku.

© dobreprogramy