reklama

Sąd stwierdził nieważność sprzeciwu UKE do cennika TP

Strona główna Aktualności

O autorze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym orzekł, że Prawo Telekomunikacyjne nie przewiduje zatwierdzania cenników przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a jedynie daje mu możliwość zgłoszenia sprzeciwu. To precedensowe rozstrzygnięcie.

Sąd wydał taki wyrok rozstrzygając w sprawie skargi Telekomunikacji Polskiej na decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 5 lipca 2007 r., która dotyczyła cennika krajowych łączy dzierżawionych TP. WSA podzielił w całości argumentacją TP i stwierdził nieważność decyzji prezesa UKE.

Zgodnie z rozstrzygnięciem sądu brak sprzeciwu prezesa UKE w terminie 30 dni oznacza, że cennik może wejść w życie. Stwierdzono, że jeśli prezes UKE nie zgłosił swojego sprzeciwu w ciągu 30 dni, to po tym czasie nie może już tego zrobić i tym samym zablokować wejście cennika w życie.

Prezes UKE, Anna Streżyńska, stwierdziła na łamach portalu Gazeta.pl, że dotychczas jeśli nawet cennik był zatwierdzony, to po dokonaniu analizy i stwierdzeniu jego szkodliwości dla rynku akceptacja mogła być wycofana. Wg Anny Streżyńskiej przykładem szkodliwego cennika jest właśnie ten, którego powyższe orzeczenie dotyczy. UKE otrzymał z opóźnieniem informacje o objęciu tym cennikiem również szpitali i administracji publicznej, stąd też spóźniony sprzeciw.

Zdaniem TP decyzja sądu wskazuje też, że prezes UKE nie może wpływać na obowiązywanie cennika, który został wdrożony bez sprzeciwu UKE. - W przeciwnym razie zakłócałoby to bieżące funkcjonowanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - zauważa dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy Maciej Rogalski.

Prezes UKE powiedziała Gazecie, że potrzebna jest nowelizacja prawa telekomunikacyjnego aby umożliwić UKE wycofywanie akceptacji po stwierdzeniu szkodliwości cennika. Nie wiadomo na razie czy UKE będzie się odwoływał.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama