Sąd uchylił karę 100 mln zł nałożoną na TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

25 września 2006 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 100 mln złotych, o czym wówczas pisaliśmy, za wiązanie oferty neostrady tp z abonamentem telefonicznym. Wczoraj przed Sądem Okręgowym - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa UKE nakładającej wymienioną karę.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o nałożeniu kary w całości, a w motywach ustnych wskazał następujące podstawy uchylenia tej decyzji: 1) rażące naruszenie prawa poprzez sprzeczne z prawem powołanie Prezesa UKE, 2) naruszenie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mające wpływ na wynik sprawy, 3) naruszenie art. 201 Prawa telekomunikacyjnego poprzez ominięcie procedury, o której mowa w tym artykule, a mianowicie nie przeprowadzenie kontroli, następnie wydania zaleceń pokontrolnych i dopiero nałożenie kary.

Sąd w motywach ustnych stwierdził także, iż usługa neostrada nie jest usługą telefoniczną, co powoduje, iż nie można było wskazać podstawy prawnej decyzji z przepisów przejściowych Prawa telekomunikacyjnego. Ponadto, zdaniem Sądu Prezes UKE badając dotychczasową działalność Spółki powinien badać czy dotychczasowe kary już nałożone na TP odniosły skutek, co by pozwoliło stwierdzić, czy konieczne jest stosowanie aż tak dotkliwej sankcji.

Prezes UKE opublikowała już swój komentarz do wyroku korzystnego dla TP. Czytamy w nim m. in.: Niniejsze orzeczenie Sądu wzbudziło zdziwienie co do podstawy uchylenia decyzji Prezesa UKE, wskazanej powyżej w punktach 1) i 2) ustnego uzasadnienia wyroku Sądu. Dotychczasowe bowiem stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie kwestii powołania Prezesa UKE było odmienne niż zaprezentowane podczas dzisiejszej rozprawy. Dalej Pani Prezes wskazuje na orzeczenia, które mają potwierdzać jej stanowisko.

Nie czujemy się na siłach aby analizować orzeczenie Sądu, ani stan faktyczny, zadziwiające jednak jest, że po tak długim okresie sprawowania funkcji Prezesa UKE oraz wielu decyzjach administracyjnych wydanych przez ten organ, w uzasadnieniu pojawia się zarzut sprzecznego z prawem powołania, na dodatek przy okazji rozpatrywania odwołania od decyzji.

© dobreprogramy

Komentarze