Menu i menu kontekstowe w Operze

Uwaga: tekst ten dotyczy Opery w wersji 12 i starszych.

Przykłady edycji menu głównego i menu kontekstowego w Operze

Spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy na tej stronie. Pierwszymi opcjami jakie pokażą się w Operze 12 są: Wstecz, Dalej, itp. Może i fajna funkcja, ale ile osób z tego faktycznie korzysta? Jeżeli ty tego nie używasz, to zapewne uznasz za stosowne usunięcie tych opcji. Dzięki temu szybciej odnajdziesz opcje, które cię interesują.

Modyfikacja menu będzie wymagała edycji pliku konfiguracyjnego będącego plikiem ini. Zacznijmy od tego, że utworzymy kopię domyślnych menu. W tym celu otwieramy Menu O > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Paski narzędzi, zaznaczamy konfigurację menu "Opera standard" i klikamy przycisk Utwórz kopię. Następnie zmieniamy nazwę zestawu, używając przycisku Zmień nazwę. Pliki konfiguracyjne możemy znaleźć w katalogu "Profil użytkownika\menu" (odpowiednią ścieżkę można odnaleźć na stronie opera:about).

Plik konfiguracji menu składa się z dwóch sekcji nagłówkowych (Version, Info) oraz z oddzielnej sekcji dla każdego elementu i jego menu. Budowa sekcji tego pliku jest następująca (linijki zaczynające się od średnika to komentarze):

[Nazwa menu]

;element menu
Item, "Nazwa wyświetlana" = polecenie

;dołączenie zawartości innej sekcji
Include, Nazwa_sekcji

;separator (linia pozioma)
---

;dołączenie innej sekcji jako rozwijanego podmenu
Submenu, "Nazwa wyświetlana", Nazwa sekcji

Kilka uwag:


 • Możemy tworzyć własne sekcje i dołączać je do tych standardowych.
 • Nazwa wyświetlana to ciąg znaków w cudzysłowach lub – jeśli chcemy aby tekst był automatycznie tłumaczony do języka interfejsu użytkownika – stała numeryczna lub stała tekstowa (takie występują w domyślnym pliku menu). Stałe numeryczne dla tłumaczeń można odnaleźć w Internecie lub dłubiąc w pliku językowym.
 • Separator zaczyna się od "---" (2 lub 3 znaki minusa) po których może nastąpić dowolny ciąg znaków.
 • Informacje o poleceniach można odnaleźć na stronie Opera Wiki: Lista akcji i Sposób tworzenia poleceń. Co nieco ciekawych poleceń można odnaleźć również w moich wcześniejszych tekstach: Polecenia Opery, Gesty myszy w Operze i Skróty klawiszowe w Operze.

Niektóre szczegóły pojawiające się w pliku pomijam celowo, dla uproszczenia. Nie są one jednak trudne do odszyfrowania.

Większość nazw nagłówków wyraźnie mówi za co odpowiada dana sekcja (wystarczy trochę znać angielski). Te względnie najpopularniejsze, które można by chcieć zmodyfikować, to:


 • Hotclick Popup Menu – Menu kontekstowe zaznaczonego tekstu
 • Document Popup Menu – Menu kontekstowe dokumentu/strony internetowej
 • Link Popup Menu – Menu kontekstowe odnośnika
 • Link Selection Popup Menu – Menu kontekstowe zaznaczonego tekstu odnośnika
 • Image Link Popup Menu – Menu kontekstowe obrazka, który jest odnośnikiem
 • Quick Preferences Menu – Menu szybkiej konfiguracji (klawisz F12)
 • Browser Button Menu Bar – Menu O
 • Browser Menu Bar – Pasek Menu (aktywny po zaznaczeniu opcji Menu O > Pokaż pasek menu)

Ważne: Plik z własnym menu powinien zawierać tylko edytowane sekcje. Dlaczego? Jeżeli po aktualizacji Opery pojawią się nowe opcje menu, po prostu ich nie zobaczymy. Nieistniejące sekcje są natomiast doczytywane z domyślnej konfiguracji. (Porada nie tak bardzo istotna w momencie, gdy wiadomo, że Opera 12 nie otrzyma więcej „ulepszeń”.)

Przykłady:

Menu dokumentu

Co zmieniamy:


 • usuwamy opcje nawigacji,
 • usuwamy opcje łatwo dostępne za pomocą skrótów klawiaturowych (Dodaj zakładkę, Drukuj, Pełny ekran),
 • przeniesienie rzadko używanej opcji Odśwież do podmenu.

[Document Popup Menu]
Item, MI_IDM_POPUP_ADDRESS = Copy document address
Submenu, MI_IDM_Reload_PM, Custom Reload Menu
--------------------2
GhostItem, M_INSPECT_ELEMENT = Inspect element
Item, MI_IDM_Kilde = View document source
Item, M_DOCUMENT_POPUP_MENU_VALIDATE = Validate frame source
Submenu, M_OPEN_WITH, Open in menu
--------------------3
Include, Internal Frame
Include, Internal Document Background
--------------------4
Item, M_BLOCK_CONTENT = Content block mode on | Content block mode off
Item, M_EDIT_SITE_PREFERENCES = Edit site preferences

;własne menu odświeżania
[Custom Reload Menu]
Item, MI_IDM_Reload_PM, = Reload
;"doklej" standardowe menu odświeżania
Include, Full Reload Menu

Po ponad trzech latach używania takiego układu menu muszę przyznać, że kopiowanie adresu jako pierwsza opcja w menu, jest niesamowicie użyteczne przy podawaniu adresu aktualnie oglądanej strony na forum lub w komunikatorze.

Menu Szybkiej konfiguracji

Co zmieniamy:


 • dodajemy opcję włącz/wyłącz obsługę wtyczek na żądanie,
 • dodajemy opcję włącz/wyłącz blokowanie zawartości,
 • opcje wyskakujących okienek przeniesione do podmenu,
 • zmieniamy układ na dwukolumnowy.

[Quick Preferences Menu]
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_ANIMATION = Enable gif animation | Disable gif animation
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_PLUGINS = Enable plugins | Disable plugins
Item, 2049703840 = "Set preference, "User Prefs|Enable On Demand Plugin=1" > Set preference, "User Prefs|Enable On Demand Plugin=0""
Item, M_BLOCK_CONTENT = "Set preference, "Network|Enable Content Blocker=1" > Set preference, "Network|Enable Content Blocker=0""
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_JAVASCRIPT = Enable javascript | Disable javascript
Item, M_ENABLE_OPERA_TURBO = Enable Web Turbo | Disable Web Turbo
BreakItem
Submenu, M_QUICKPREF_POPUP_MENU_REQUESTED_POPUP_ONLY, Custom Popups Menu
--------------------1
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_COOKIES = Enable cookies | Disable cookies
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_REFERRER = Enable referrer logging| Disable referrer logging
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ENABLE_PROXY = Enable proxy servers | Disable proxy servers
--------------------2
Item, M_EDIT_SITE_PREFERENCES = Edit site preferences

[Custom Popups Menu]
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_ACCEPT_POPUPS = Enable popup windows
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_OPEN_POPUPS_IN_BACKGROUND = Enable popup windows in background
Item, M_QUICKPREF_POPUP_MENU_REQUESTED_POPUP_ONLY = Enable requested popup windows
Item, MI_IDM_CONTROL_MENU_REFUSE_POPUPS = Disable popup windows

PPM na zaznaczeniu > Przetłumacz

Co zmieniamy:


 • wszystko ;-)

Tłumaczenie ma się odbywać za pomocą Google Translate i tłumaczyć z polskiego na X / z X na polski.

[Translate menu]
Item, "Z angielskiego na polski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#en|pl|%t"
Item, "Z polskiego na angielski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#pl|en|%t"
--------------------1
Item, "Z francuskiego na polski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#fr|pl|%t"
Item, "Z polskiego na francuski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#pl|fr|%t"
--------------------2
Item, "Z hiszpańskiego na polski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#es|pl|%t"
Item, "Z polskiego na hiszpański"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#pl|es|%t"
--------------------3
Item, "Z niemieckiego na polski"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#de|pl|%t"
Item, "Z polskiego na niemiecki"	= Go to page, "http://translate.google.pl/?#pl|de|%t"

Zaznaczenie tekstu i tekstu odnośnika

Co zmieniamy:


 • opcja Przejdź do strony dla zaznaczonego fragmentu odnośnika,
 • opcje Słownik i Encyklopedia dla zaznaczonego fragmentu odnośnika,
 • usunięcie opcji Wyślij pocztą.

[Hotclick Popup Menu]
Item, MI_IDM_SELSEARCH = Hotclick search, 200,,, "Search Web"
Submenu, MI_IDM_SEARCH_DUMMY_PARENT, Internal Search With
Item, M_HOTCLICK_POPUP_MENU_GOTO_URL = Go to page, "%t"
--------------------1
Item, MI_IDM_DOCCOPY = Copy
Item, M_COPY_TO_NOTE = Copy to note
Platform Win2000-Unix-Mac, Feature Voice, Item, M_HOTCLICK_MENU_ITEM_SPEAK = Speak selection
--------------------2
Item, MI_IDM_SELDICTIONARY = Hotclick search, 50
Item, MI_IDM_SELENCYCLOPED = Hotclick search, 51
--------------------3
Submenu, MI_IDM_SELTRANSLATE_EN_FR_PARENT, Translate menu
Item, "Google Translate (auto)"= Go to page, "http://translate.google.pl/?#auto|pl|%t"

[Link Selection Popup Menu]
Include, Hotclick Popup Menu
--------------------3
Item, M_BOOKM_ITEM_POPUP_MENU_OPEN = Open link, -2, "urlinfo"
Item, MI_IDM_MENU_PAGEBAR_LINK_IN_NEW_PAGE = Open link in new page, -2, "urlinfo"
Item, MI_IDM_MENU_PAGEBAR_LINK_IN_BG_PAGE = Open link in background page, -2, "urlinfo"
--------------------4
Item, MI_IDM_HLITEM_GET_IN_NEW_WINDOW = Open link in new window, -2, "urlinfo"
Item, M_OPEN_BACKGROUND_WINDOW = Open link in background window, -2, "urlinfo"
--------------------5
GhostItem, M_INSPECT_ELEMENT = Inspect element

Sprawdzanie pisowni

Przy edycji tekstu, po kliknięciu błędnie napisanego słowa PPM może nam się pojawić niesamowicie długa lista z sugestiami poprawy pisowni. Podzielimy menu tak, aby sugestie pokazywały się w jednej kolumnie, a pozostałe opcje w drugiej.

[Edit Widget Popup Menu Spellcheck Word]
Include, Internal Spellcheck Suggestions
--------------------1
Item, M_INTERNAL_SPELLCHECK_ADD_WORD = Add word
Item, M_INTERNAL_SPELLCHECK_IGNORE_WORD = Ignore word
Item, M_INTERNAL_SPELLCHECK_REMOVE_WORD = Remove word
BreakItem
Include, Edit Widget Popup Menu Spellcheck Enabled

Inne

Kilka innych poleceń z komentarzy do mojego starego bloga:

 • Menedżer preferencji dla witryn

  Item, -106573980 = Manage sites

 • Menedżer haseł

  Item, -465766087 = Manage Wand,,,-465766087

 • Menedżer ciasteczek

  Item, 1493006323 = Manage Cookies,,,1493006323

 • Globalna zawartość wbudowanego blokowania zawartości (urlfilter.ini)

  Item, 920136405 = Content block details,1,,920136405

 • Adresy blokowane na stronie

  Item, 1739305622 = Content block mode on & Content block mode off & Content block details

 • Otwórz zaznaczony tekst za pomocą Notepad 2:

  Item, "Edytuj w Notepad2"=Copy,,,, "Notepad2" & Execute Program, "C:\\Program Files\\Notepad2\\notepad2.exe", "/c"


Mam nadzieję, że komuś się to jeszcze przyda. :-)