Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    X

Polecenia Opery

Uwaga: tekst ten dotyczy Opery w wersji 12 i starszych i jest pierwszym z serii wpisów o starej Operze

Ogromna możliwość personalizacji programu była tym, co wyróżniało Operę na tle innych przeglądarek. Jedną z rzeczy niemal niepowtarzalnych były tzw. polecenia.

Co?

Prawie każda czynność, jaką możemy wykonać w Operze, posiada przypisaną tzw. akcję. Co ważne, akcje te wykorzystywane są nie tylko do komunikacji wewnątrz programu, ale są także dostępne dla użytkownika – każdą akcję/polecenie możemy użyć do sterowania programem.

Jak to działa? Przykładem może być kliknięcie przycisku „+” na pasku kart, które wywołuje akcję "New page". Aby otworzyć nową kartę za pomocą, dajmy na to, skrótu klawiaturowego, wystarczy mu przypisać akcję "New page".

Niektóre akcje przyjmują parametry (zwykle jeden, czasem dwa). Podajemy je po przecinku, np. akcja "Go to page" przyjmuje jeden parametr, którym jest adres URL strony, którą chcemy otworzyć.

Siła całego rozwiązania tkwi w tym, że pojedyncze akcje możemy ze sobą łączyć w polecenia. (W dalszej części tekstu poleceniem będę nazywał kombinację akcji, czyli w szczególności i pojedynczą akcję.) Nie jest to język programowania – nie możemy tu np. użyć instrukcji warunkowej jeżeli, ale i tak mamy spore pole do popisu.

Gdzie?

Polecenia możemy wykorzystać w kilku miejscach:

 • w skrótach klawiszowych,
 • w gestach myszy,
 • w menu głównym i menu kontekstowym,
 • we własnych przyciskach.

Każdy z tych elementów znajduje się w pliku konfiguracyjnym będącym plikiem ini. Poza tym, skróty klawiaturowe i gesty myszy można edytować z poziomu interfejsu użytkownika, a co jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem, przyciski można umieszczać na stronach internetowych jako odnośniki.

Struktura plików konfiguracyjnych wygląda następująco:

 • Skróty klawiaturowe
  [kontekst] skrót = polecenie
 • gesty myszy
  [kontekst] skrót = polecenie
 • menu
  [kontekst] Item, "Nazwa wyświetlana" = polecenie
 • przycisk
  [kontekst] Button##, "Nazwa wyświetlana" = polecenie

Aby umieścić przycisk na stronie internetowej, należy użyć kodu:<a href="opera:/button/polecenie">Nazwa przycisku</a>

Czym jest tutaj kontekst? Dzięki kontekstowi ten sam skrót wykonany w różnych miejscach interfejsu, może wywołać inne polecenie. W przypadku gestów myszy i skrótów klawiszowych określa on miejsce wywołania skrótu (rozpoczęcia gestu). Oznacza to konkretnie tyle, że możemy określić skróty, które albo będą działały identycznie w całej aplikacji, albo w inny sposób po wywołaniu np. w określonym panelu bocznym, oknie poczty, ponad stroną internetową, czy w oknie dialogowym.

W przypadku menu, kontekst określa jednoznacznie element dla którego jest ono wywoływane, np. odnośnik. W przypadku przycisków z kolei jest to unikalna nazwa paska narzędzi na którym umieszczony jest przycisk.

Upiększanie

W miejscach w których musimy wstawić tekst przycisku i/lub ikonę, stosujemy następujący zapis akcji:akcja1, parametr1_1, parametr1_2, tekst, ikona

Jeżeli polecenie jest złożone, czyli zawiera więcej niż jedną akcję, to tekst i ikonę zazwyczaj wystarczy wstawić tylko w pierwszej z nich. Nie można też zapomnieć, że nawet jeśli akcja nie przyjmuje parametrów lub przyjmuje jedynie jeden, to i tak musimy wstawić przecinki rozdzielające puste wartości – tekst występuje zawsze jako trzeci, a ikona jako czwarty parametr.

Przykład:

Otwórz okno kanałów RSS:Read mail, "rss", , "Czytaj kanały informacyjne", "Show Newsfeeds"To samo bez ikony i tekstu podpowiedzi:Read mail, "rss"Przycisk jako odnośnik: <a href="opera:/button/Read mail, %22rss%22, , %22Czytaj kanały informacyjne%22, %22Show Newsfeeds%22">Czytaj kanały informacyjne</a>

Tekst wykorzystywany jako tekst podpowiedzi lub jako tekst przycisku (w zależności od ustawień paska narzędzi), to ciąg znaków w cudzysłowach lub stała numeryczna z pliku językowego, lub stała tekstowa (takie występują w domyślnym pliku). "Ikona", to nazwa ikony występująca w skórce. Pełne listy stałych numerycznych i ikon można odnaleźć w Internecie.

W przypadku zamieszczania bardziej skomplikowanych przycisków w postaci odnośników, należy niektóre znaki zakodować. Przede wszystkim znaki cudzysłowu muszą być zamienione na "%22". Istnieją także rozszerzenia takie jak: Button Creator, które automatyzują proces tworzenia przycisków.

...Przygotowania

Każdą z konfiguracji skrótów powinniśmy skopiować przed edycją. Nie należy edytować domyślnych plików konfiguracyjnych (tych w katalogu instalacyjnym), gdyż po aktualizacji Opery utracimy zmiany - pliki zostaną nadpisane. Po przejściu do Menu O > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Mysz i klawiatura (lub Paski narzędzi), tworzymy kopię domyślnego układu i zmieniamy jego nazwę. Po tym możemy zacząć wprowadzać zmiany.

Jak? - Tworzenie poleceń

Pojedyncze akcje możemy łączyć ze sobą w polecenia za pomocą poniżej wymienionych "łączników".

& - i

Połączenie akcji łącznikiem & powoduje wykonanie wszystkich akcji które występują w poleceniu. Przykład: Chcemy otworzyć stronę http://www.dobreprogramy.pl na nowej karcie. Musimy zatem wykonać polecenie: Otwórz nową kartę i Otwórz stronę,"http://www.dobreprogramy.pl".New page & Go to page, "http://www.dobreprogramy.pl"

Nie jest to jednak zawsze rozwiązaniem perfekcyjnym – kolejna akcja nie jest wywoływana po zakończeniu poprzedniej, ale natychmiast. O ile w większości przypadków nie ma to dla nas znaczenia (zawsze jakieś minimalne opóźnienie jest), to czasami trzeba umieścić w poleceniu akcję Delay,"##", która opóźnia wywołanie o ## milisekund, np.: Focus page & Delay,10 & Go to endspowoduje przewinięcie strony do końca po uprzednim ustawieniu na niej fokusu, który mógł się znajdować np. w polu adresu.

| - albo

Taki łącznik wykonuje pierwszą możliwą do wykonania akcję i kończy polecenie. Przykład: "Włącz pełny ekran | Wyłącz pełny ekran". Polecenie to spróbuje wykonać pierwszą akcję, a jeżeli się nie uda, to przejdzie do kolejnej, toteż jeżeli nie uda się włączyć pełnego ekranu (już jest włączony), to powrócimy do zwykłego trybu okienkowego.

Istotnym jest, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do dwóch akcji. Ba! Akcje nie muszą być nawet wzajemnie wykluczające się. Przykład:Forward | Back | Fast Forward– może wzięty z kosmosu, ale działający.

> - sekwencja/cykl

Nazwa mówi sama za siebie: akcje w danym poleceniu wykonywane są sekwencyjnie, jedna po drugiej i cyklicznie (ale zawsze tylko jedna na raz). Najprostszy i najpopularniejszy przykład, to przycisk przełączania wyświetlania obrazków:Enable display images > Display cached images only > Disable display images(wyświetlaj obrazki > wyświetlaj tylko obrazki będące w pamięci podręcznej > nie wyświetlaj obrazków).

Warto także, aby w takim przycisku każda z akcji miała zdefiniowaną własną ikonkę i tekst podpowiedzi.

+ - opcja

Nazwijmy to opcją lub dodatkiem... Pozwala stworzyć opcjonalne polecenie przycisku, które wykonywane jest po przytrzymaniu przez chwilę wciśniętego lewego przycisku myszy albo po przeciągnięciu jej w takiej sytuacji w dół. Opcja jest wykorzystywana m.in. w domyślnych przyciskach Wstecz i Dalej i pokazuje listy odwiedzonych stron bez potrzeby wyświetlania strzałeczki do rozwijania menu obok przycisku.

Przykład – przycisk Wstecz ze strzałeczką (dropdown) obok:Back + Show popup menu, "Back Menu"i ten sam przycisk bez strzałeczki:Back + Show hidden popup menu, "Back Menu"

Kombinacje łączników

Łączniki można mieszać w jednym poleceniu, ale, niestety, nie zawsze wiadomo w jakiej kolejności podane akcje zostaną wywołane. Czasem jest to oczywiste, czasem nie. Nie ma operatorów uprzywilejowanych, ani nie ma możliwości ustalania kolejności za pomocą nawiasów.

Przykład:Set alignment, "Pagebar", 1 & Set wrapping, "Pagebar", 2 | Set alignment, "Pagebar", 2 & Set wrapping, "Pagebar", 3(Pasek kart po lewej i zawijanie=nie zawijaj LUB Pasek kart na górze i zawijanie=pokaż rozwijalne menu)

Jak to będzie zinterpretowane? Chcielibyśmy pewnie tak:(Set alignment, "Pagebar", 1 & Set wrapping, "Pagebar", 2) | (Set alignment, "Pagebar", 2 & Set wrapping, "Pagebar", 3)Ale polecenie zostanie wykonane inaczej, np. tak:(Set alignment, "Pagebar", 1) & (Set wrapping, "Pagebar", 2 | (Set alignment, "Pagebar", 2 & Set wrapping, "Pagebar", 3))

Czyli przeniesie pasek kart na lewo i wykona pierwszą akcję z drugiego nawiasu (z łącznikiem ALBO), którą da się wykonać, tj. zmieni zawijanie na "Pokaż rozwijalne menu". Po kolejnym wywołaniu polecenia efekt będzie identyczny.

Zmienne

Niektóre akcje umożliwiają wykorzystanie jako parametrów następujących zmiennych:

 • %t - aktualnie zaznaczony tekst, np. Tłumacz zaznaczenie za pomocą Google Translate
  Go to page, "http://translate.google.pl/?#auto|pl|%t"
 • %c - tekst znajdujący się w schowku systemowym, np. Otwórz zaznaczenie na nowej karcie w tle (takie małe oszustwo: otwiera na nowej karcie i ją minimalizuje)
  Copy & New page,,,,"New page" & Go to page, "%c" & Minimize page
 • %u - adres aktywnego dokumentu (strony internetowej), np. Otwórz aktualną stronę za pomocą przeglądarki SRWare Iron
  Execute program, "C:\\Program Files (x86)\\SRWare Iron\\iron.exe","%u"
 • %l - adres linku (parametr dostępny przy wywołaniu polecenia spod menu kontekstowego), np. Otwórz kliknięty PPM link na nowej prywatnej karcie
  Item, "Otwórz na nowej prywatnej karcie" = New private page,,,,"Window Private Icon" & Go to page, "%l"

Zakończenie

Polecenia Opery, to jedna z najciekawszych jej funkcji, która daje ogromne możliwości oraz szerokie zastosowanie. Żadna inna przeglądarka, a nawet mało który program umożliwia tak głęboki wpływ użytkownika na to co się w nim dzieje. Szkoda, że jest to rzecz tylko dla zaawansowanych użytkowników – brak możliwości intuicyjnej modyfikacji poleceń z poziomu programu – oraz nie posiada dokumentacji z prawdziwego zdarzenia.

Więcej informacji o poleceniach można odnaleźć na stronie Opera Wiki: Lista akcji i Operatory

oprogramowanie internet

Komentarze

0 nowych
Łukash   10 #1 21.03.2014 22:34

Ehhh... nasza stara dobra Opera...nasze stare dobre forum...Czas przeszły ? jednak tak...

xomo_pl   24 #2 22.03.2014 12:05

fajnie, że jeszcze są ludzie, którzy poruszają temat starej, dobrej Opery, dla której na dobrą sprawę nie istnieje żadna alternatywa...

aa.bb   8 #3 22.03.2014 15:24

alternatywa jest w drodze i jest nią otter

Ryychuu   7 #4 22.03.2014 15:34

W zasadzie nie wiadomo, czy nei postanie... jest przecież od niedawna rozwijany projekt Otther Browser(oparty na WebKicie), tylko w zasadzie rozwój się dopiero zaczyna (mają 3-cią alfę jak na razie...) i gromu funkcjonalności nie ma... choć rzecz jasna nie powiedziane jest, że nie powstaną, w każdym razie imo warto byłoby poobserwować powyższy projekcik ;] Pozdro

Ryychuu   7 #5 22.03.2014 15:34

*otter

aderas   6 #6 22.03.2014 15:39

Opera zrobiła to, co uważała za słuszne. I ja rozumiem ich decyzję. Nowe wersje są bardzo szybkie i piekielnie stabilne (po kilku miesiącach użytkowania do tej pory nie wiem jak wygląda crash blinkowej Opery). Poza tym, jak sam przyznał jeden z redaktorów, wprowadzone zmiany wyszły Operze, jako firmie, jedynie na dobre.
Wielu z was ma żal, że nowa Opera wyszła za szybko, że bardzo okrojona.. No tak, słusznie. Ale odnoszę wrażenie, że ludzie spod znaku czerwonego "O" chyba chcą przywrócić przynajmniej większość wcześniejszych funkcji, tylko trzeba im dać nieco więcej czasu.

Fafrocel   9 #7 22.03.2014 16:01

Ehh, wciąż wersja 12.14 jest moją główną przeglądarką i pewnie jeszcze długo zostanie.

"...ludzie spod znaku czerwonego "O" chyba chcą przywrócić przynajmniej większość wcześniejszych funkcji, tylko trzeba im dać nieco więcej czasu..."

Tak patrząc na tempo rozwoju to w okolicach 2020 przywrócą może z 50% tego co było w 12.

dzikiwiepsz   13 #8 22.03.2014 16:13

A czy aby używanie nie aktualnej przeglądarki jest bezpieczne?

aderas   6 #9 22.03.2014 16:22

@dzikiwiepsz nie dość, że poziom bezpieczeństwa spada, to jeszcze zgodność ze standardami będzie kuleć coraz bardziej.

@Fafrocel może to nie takie łatwe, jak się mówi? A może części funkcji celowo nie będą chcieli przywracać? Opera w obecnym kształcie posiada raczej wszystko to, co powinna mieć dobra przeglądarka internetowa - z naciskiem na słowo "przeglądarka", bo taki program mamy tu na myśli, a nie kombajny "all in one", jak np. Chrome.

Hrustus   8 #10 22.03.2014 16:56

@aderas nie dość, że poziom bezpieczeństwa spada, to jeszcze zgodność ze standardami będzie kuleć coraz bardziej.

Ja chciałem wrócić do 12.14 albo 12.16 i nie tyle bezpieczeństwo mnie odrzuciło co właśnie fakt, że im dłużej jej używałem tym bardziej kulała... Przerzuciłem się na Operę Next i póki co jestem zadowolony (jak są crashe to mogę sam do siebie mieć pretensje, że tej wersji używam xd).

Szkoda, bo wersja 12.14 była najlepszą przeglądarką. Wersji stabilnej nigdy nie udało mi się scrashować przez kilka lat używania ;)

lynx44   11 #11 22.03.2014 17:30

@aderas
Może i tak ale w praktyce nowa Opera, poza nazwą i logo, nie ma nic wspólnego ze starą, zamiast najbardziej rozbudowanej i o największych możliwościach, mamy najprostszą chyba przeglądarkę na rynku. Nawet tak charakterystyczny element jak boczny pasek, którego odpowiednika nie ma nigdzie, na razie się w nowej operze nie pojawił (już wersja 21) i wygląda na to że się już nie pojawi (a dodatki do FF/Chrome które dodają taki pasek to marne imitacje), bo nikt nawet o nim nie wspomina.
Znowu mi wyszedł lament ale od kilku miesięcy jestem na przymusowej przeglądarkowej "emigracji" i odnaleźć się nie mogę, alternatyw brak.

xomo_pl   24 #12 22.03.2014 21:32

ostatnia normalna Opera to 12.16 to tak gwoli ścisłości ;)

nie zgodzę się, że O12.16 jest zagrożeniem dla użytkownika- wręcz przeciwnie- Opera na PRESTO od zawsze była jedną z bezpieczniejszych przeglądarek za sprawą tego, że nie była popularna... więc teraz może być bezpieczniej jeszcze.... W przeciwieństwie do nowej, chrom-opery opartej na WebKit...
a co do zgodności to O była od zawsze jedną z bardziej zgodnych ze standardami przeglądarek więc jeszcze długo będzie bezproblemowa...

  #13 22.03.2014 21:35

@lynx44 Boczny pasek jest w maxthon'ie. Chyba jedyna przeglądarka w której nie trzeba masy dodatków, by mieć choć cześć funkcji z starej Opery.

  #14 23.03.2014 01:05

To tak jak kiedyś rasowali Maluchy do ścigania się?

freedom   8 #15 23.03.2014 06:35

@zomo_prl, być może teraz nie jest, ale z pewnością prędzej czy później będzie. Minął już kawał czasu od porzucenia "starej" Opery, a część użytkowników zamiast spróbować alternatyw, nadal siedzi i lamentuje.

Odnoszę wrażenie, że wychodzicie ze złego założenia. Nie należy nowej przeglądarki upodabniać do Opery@12, bo to się nigdy nie uda. Tu trzeba zmienić przyzwyczajenia. Tak, zacisnąć zęby, zainstalować INNĄ przeglądarkę i używać przez tydzień. Zobaczycie, że część opcji, bez której do tej pory nie wyobrażaliście sobie życia, okaże się zbędna lub wykonana lepiej.

No, ale jak widze, lepiej łudzić się, że od dawna nieaktualizowana wersja jest bezpieczna i zgodna ze standardami, mimo tego, że nawet w latach świetności Opera miała problem z otwieraniem (małej, ale jednak) części stron. I piszę to jako wieloletni użytkownik Opery, dopiero przy przejściu na Win 8 postanowiłem używać Chrome. Da się? Pewnie, że tak!

Fafrocel   9 #16 23.03.2014 10:29

@freedom
Myślisz że jak ktoś używa starej Opery to jest to jakiś ortodoks który na oczy nie widział innych przeglądarek? Mam oprócz starej opery cztery inne przeglądarki których również używam, ale nie zmienia to faktu że 12.14 jest wciąż moją główną.

freedom   8 #17 23.03.2014 10:45

Nie, po prostu myślę, że odkładają co nieuniknione.

Kintoki   6 #18 23.03.2014 11:03

@freedom
Jasne że odkładamy nieuniknione... Jak na razie nie ma najmniejszego powodu srać się ze zmianą przeglądarki i przyzwyczajeń. 12 jeszcze przez jakiś czas ma zagwarantowane łatki bezpieczeństwa a strony z których korzystam jak działały tak działają... i jeszcze przez najbliższy rok dwa nie powinno być z tym problemu. Do tego czasu może pojawi się jakaś sensowna alternatywa. Od roku obok 12 mam firefoxa nightly(jedyna jako taka alternatywa na dzień dzisiejszy) i muszę przyznać że postępy przez ostatni rok zrobili spore(nie liczę upośledzonego wyglądu który automatycznie zmieniam a fxopera).
No ale skoro wybrałeś chroma jako alternatywę to twoje wymagania względem przeglądarki są naprawdę malutkie...

xomo_pl   24 #19 23.03.2014 11:15

@freedom,
prędzej czy później będzie. Minął już kawał czasu od porzucenia "starej" Opery, a część użytkowników zamiast spróbować alternatyw, nadal siedzi i lamentuje.

myślisz, że nie sprawdzam "co nowego" w konkurencyjnych przeglądarkach? to grubo się mylisz. Dla O12.16 nie ma alternatywy i nie zanosi się by powstało coś godnego tego miana- nie ma drugiej przeglądarki z taką personalizacją interfejsu jaką ma O12.16 (niby banalne a tylko O to potrafi- pasek z kartami przeglądarki na dole okna a nie u góry- tylko w O da się to zrobić), tylko w O menedżer haseł działa nie jako z automatu pod ctrl enter itd itp (nie mam czasu pisać całej listy wyróżników Opery12). Co będzie w przyszłości zobaczymy- póki co Opera12 nie ma konkurencji...

co do kompatybilności to jedyne miejsce gdzie doświadczam często problemów pod operą to strony Microsoftu- głównie hotmail/skydrive ale do tego mam jeszcze jak coś IE.

"postanowiłem używać Chrome. Da się? Pewnie, że tak!"

dać się da ale ta przeglądarka to g**no jeśli chodzi o możliwości personalizacji interfejsu i funkcjonalności bez pierdyliarda wgranych extensions- O12 ma wszystko od razu- jedyne co dogrywam to dodatek WOT i adblock automatyczny i mam wszystko...

freedom   8 #20 23.03.2014 11:31

Z takim podejściem zostaniecie na starej Operze przez lata, jak niegdyś użytkownicy Konnekta. No, ale to już nie mój problem :)

xomo_pl   24 #21 23.03.2014 11:40

póki używanie O12x nie będzie problematyczne i nie pojawi się godny następca nie zamierzam nic zmieniać... nie moja wina, że O12 jest najlepsza :D

Saskatchewan   8 #22 23.03.2014 11:42

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiał porzucić dwunastkę na rzecz innej przeglądarki, ale póki strony, które się przegląda nie sprawiają dużych problemów, a obok przeglądarki uruchomiony jest antywirus, to ja nie widzę dużej potrzeby natychmiastowej zmiany przyzwyczajeń.

Używałem Opery Developer jako podstawowej przeglądarki przez cały grudzień, starej 12 nie uruchamiając prawie ani razu, i choć wydawało mi się, że wiele mi nie brakuje, to wiecie jaka to była dla mnie ulga, gdy wróciłem do dwunastki?

> Z takim podejściem zostaniecie na starej Operze przez lata

Są jeszcze osoby, które używają starej dobrej 9.6X :-) Według http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html generuje ona nadal około miliona odsłon miesięcznie.

Kintoki   6 #23 23.03.2014 11:43

@zomo_prl Da radę karty przenieść w dół np z https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/tree-style-tab/
A jeśli nie chcesz używać addonów to a znasz podstawy css to też możesz cuda zrobić z interfejsem firefoxa oczywiście nie jest to tak łatwe jak w operze. http://kb.mozillazine.org/Dev_:_Firefox_Chrome_URLs
Otwierasz któryś z adresów potem inspect element i jazda :)

Piter432   10 #24 23.03.2014 15:18

Ja nawet zauważyłem, że są problemy z odtwarzaniem filmów na Ipli w O12, gdzie w Chroperze takich problemów nie ma. Mam na myśli wstrzymanie oglądanego filmu. Filmy się odtwarzają normalnie oczywiście, ale wstrzymać je, to już jest problem, nie to co w Chroperze :)

xomo_pl   24 #25 23.03.2014 18:36

@Kintoki cała sprawa w tym, że w FF potrzebuję add-ona lub grzebać w plikach a w operze robię to 3ma kliknięciami...
Z operą12x trzyma mnie jeszcze wiele innych rzeczy (jak choćby zapamiętane hasła w menedżerze z których pamiętam tylko jakieś 30%) więc póki będzie można normalnie z niej serfować nie migruję na nic... próbowałem kilkukrotnie i po max tygodniu był powrót do O :D

Saskatchewan   8 #26 23.03.2014 22:04

@zomo_prl: Na przyszłość – OperaPassView: http://www.nirsoft.net/utils/opera_password_recovery.html :-)