Wyłączenie aktualizacji automatycznych Opery

Wersja krótka

Utwórz w systemie nową zmienną środowiskową o nazwie:

OPERA_AUTOUPDATE_DISABLED

i dowolnej wartości.

Wersja długa

Nowa Opera nie posiada wbudowanej opcji wyłączenia automatycznych aktualizacji. Oznacza to, że w przypadku dostępności nowej wersji, jest ona automatycznie pobierana, a użytkownik widzi tylko okienko, w którym może zgodzić się na jej instalację.

Co więcej, w najnowszej wersji deweloperskiej wprowadzono mechanizm tzw. cichych aktualizacji, gdzie użytkownik nie musi już zatwierdzać okienka kontroli konta użytkownika (UAC; dotyczy to systemów Windows Vista i nowszych). Jest to zapewne jeden z kroków przed zapowiadanymi aktualizacjami przyrostowymi.

Jak można nie lubić automatycznych aktualizacji?

Nie wszyscy są zachwyceni z takiego zachowania programu. Istnieje kilka powodów dla których niektórzy preferują aktualizacje ręczne lub – minimum – konieczność potwierdzenia chęci pobrania nowej wersji aplikacji.

Dotyczy to nie tylko przeglądarki, ale też innych programów. Weźmy poniższe przykłady:

 • Użytkownik płaci za zużyty transfer, a nie stałą miesięczną kwotę. – Może to być m.in. używanie telefonu jako modemu w roamingu. Pobranie ponad 30MB w tle nie wchodzi w takim wypadku w grę.

 • Użytkownik korzysta z internetu o ograniczonej przepustowości. – Na przykład internet mobilny zwalniający po wykorzystaniu miesięcznego limitu transferu. Jeśli otworzę przeglądarkę, aby szybko sprawdzić pocztę, bo gdzieś się spieszę, to wolałbym, żeby mi się nic w tle nie ściągało.

 • Użytkownik korzysta z dedykowanego oprogramowania firmowego. – Każda aktualizacja może złamać kompatybilność wsteczną i utrudnić lub wręcz uniemożliwić korzystanie np. z webowego interfejsu aplikacji (nawet jeśli strona jest napisana zgodnie ze standardami). Konieczne jest przetestowanie programu przed jego aktualizacją.

 • Użytkownik lubi żyć blisko krawędzi, ale nie na niej. – Niektórzy używają wersji Next lub Developer, ze wszystkimi aktualnymi nowinkami, jako swojej głównej przeglądarki. Zwłaszcza w wersji deweloperskiej zdarza się, że z wersji na wersję coś przestaje działać. Dlatego czasem lepiej najpierw poczytać komentarze innych użytkowników i dopiero wtedy dokonać aktualizacji.

Wyłączenie aktualizacji automatycznych w Operze

Jak już wspomniałem, w preferencjach najnowszej Opery nie uświadczymy takiej opcji. Istnieją za to inne sposoby, z których każdy ma swoje mniejsze lub większe minusy.


 • Dodanie do skrótu przeglądarki parametru linii komend znanego z Chromium:
  --disable-update

  Kliknij skrót Opery prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. W polu Element docelowy dodaj podany wyżej kod. Powinno to wyglądać np. w ten sposób:
  "C:\Program Files (x86)\Opera Developer\launcher.exe" --disable-update

  Wada jest oczywista – uruchomienie przeglądarki w inny sposób niż za pomocą skrótu, choćby klikając link w komunikatorze, nie zapobiegnie pobraniu aktualizacji. • Usunięcie pliku "opera_autoupdate.exe" z katalogu instalacyjnego (a konkretnie z katalogu o najwyższym numerze, znajdującego się w katalogu, w którym zainstalowana jest Opera).

  To rozwiązanie też ma wadę: musimy pamiętać, aby je powtarzać po każdej ręcznej aktualizacji. (A na stronie opera:about mamy brzydki komunikat: „Podczas sprawdzania dostępności aktualizacji wystąpił błąd”.) • Dodanie zmiennej środowiskowej o nazwie "OPERA_AUTOUPDATE_DISABLED". To rozwiązanie pozbywa się problemów swoich poprzedników, choć też nie jest idealne. Jego nieidealność polega na tym, że jest to ustawienie globalne i działa na wszystkie zainstalowane w systemie wersje nowej Opery. – Rozwiązanie idealne obejmowałoby wyłączenie automatycznych aktualizacji per instalacja i dawałoby możliwość ręcznego sprawdzania ich dostępności.

Dodawanie zmiennej środowiskowej w systemie Windows

Aby wyłączyć aktualizacje Opery za pomocą zmiennych środowiskowych:


 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz Właściwości.

  W systemach nowszych niż XP, z lewej strony okna kliknij Zaawansowane ustawienia systemu. • W oknie Właściwości systemu, w karcie Zaawansowane, kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.

  Alternatywnie dla pierwszych dwóch kroków: otwórz Panel sterowania, wpisz w polu wyszukiwania „zmienne środowiskowe” i kliknij opcję Edytuj zmienne środowiskowe dla konta. • Jeśli chcesz zablokować aktualizacje Opery tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika, utwórz zmienną użytkownika. W przeciwnym przypadku, utwórz zmienną systemową.

  Kliknij przycisk Nowa... i wpisz jako nazwę zmiennej:

  OPERA_AUTOUPDATE_DISABLED

  i jako wartość:
  1 • Zatwierdź zmiany klikając OK we wszystkich otwartych oknach.

Teraz możesz uruchomić przeglądarkę i przejść na stronę opera://about, żeby sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z planem.

Nie zapominaj o ręcznych aktualizacjach! Nowa wersja Opery wychodzi mniej więcej co sześć tygodni. Pojawiają się też nieregularne, małe aktualizacje przynoszące głównie update silnika.

Oto nasz efekt: