Security Days 4 - już niedługo

Strona główna Aktualności

O autorze

W dniach 18-22 września rozegrane zostaną za pośrednictwem Internetu eliminacje ogólnopolskiego turnieju "Security Days". Turniej organizuje Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Novell Polska. Celem imprezy jest promowanie tematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych, a w szczególności świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwej konfiguracji systemów.

W tym roku turniej odbędzie się według formuły, która sprawdziła się w roku ubiegłym. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się wiedzą z zakresu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wirtualnej firmy Top$ecurity.

Poprzednie edycje turnieju cieszyły się popularnością rosnącą z roku na rok - zorganizowany w ub.r. III Turniej zgromadził 620 uczestników, głównie informatyków zajmujących się administrowaniem sieci oraz studentów i entuzjastów informatyki.

Współzawodnictwo wymaga umiejętności zastosowania metod weryfikacji stanu bezpieczeństwa systemów, znajomości strategii zabezpieczeń sieci komputerowych oraz sprawności w identyfikowaniu zagrożeń występujących w firmowym środowisku informatycznym. Swoje praktyczne umiejętności uczestnicy będą musieli wykazać w konfrontacji z realnym, specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym serwerem.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają audytorów sieci komputerowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów sieci komputerowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz osoby zainteresowane zabezpieczeniami i audytem systemów informatycznych.

Do 17 września można zarejestrować swój udział za pośrednictwem strony securitydays.pl.

© dobreprogramy
s