Sieć jest antykorupcyjna ale brak na nią popytu...

Strona główna Aktualności

O autorze

Prof. Michał Kleiber, Minister Nauki w wypowiedzi udzielonej PAP zgadza się wprawdzie z opinią, że Internet (rozwiązania e-government) jest antykorupcyjny ale twierdzi również, że brak na niego popytu. Według Ministra, środki strukturalne Uni Europejskiej chętniej przeznacza się na drogi i mosty;), niż na infrastrukturę teleinformatyczną. "Mała liczba Polaków korzystających z Internetu to efekt zarówno niedostatków infrastruktury teleinformatycznej, jak i niedostatecznego popytu. Nie ma w Polsce zgody społecznej, co do tego, że Internet trzeba promować, bo to się opłaca" - powiedział Kleiber. W Polsce według szacunków z Internetu korzysta 23 proc. Polaków. Jak przyznaje Minister, to mniej niż w krajach, które ubiegają się o przystąpienie do UE i oczywiście znacząco mniej niż w krajach unijnych.

Minister nie zaprzecza, iż należy obniżyć koszty dostępu do sieci. Jednak, jak twierdzi "W porównaniu z kosztami, jakie się ponosi, żeby w każdej sprawie dojechać do urzędu i odczekać swoje w kolejce, koszt ten w warunkach szerokiej oferty usług okazuje się niemal pomijalny".
Państwo polskie realizuje projekty związane z informatyzacją, wśród których należy wymienić program e-government, którego zadaniem jest przenoszenie na platformę cyfrową usług administracji publicznej.

Realizowane projekty to m.in: możliwość rejestracji za pomocą Internetu działalności gospodarczej przez poznańskich przedsiębiorców, podobne rozwiązania mają pojawić się niedługo w Warszawie, w najbliższym czasie zostanie oddana do użytku wewnętrzna, cyfrowa sieć wymiany dokumentów między ministerstwami. Przejrzystość procedur prowadzonych w Internecie jest, według słów Michała Kleibera: "antykorupcyjna, proefektywnościowa i znacznie tańsza"...

© dobreprogramy
s