Sonda o Linuksie

Strona główna Aktualności

O autorze

Organizacja Open Source Development Lab (OSDL) przeprowadziła sondę mającą na celu zbadanie i ustalenie, co jeszcze należy zmodyfikować w Linuksie, aby mógł on skuteczniej konkurować z Windows w aspektach pracy biurowej.

Sonda przygotowana przez Desktop Linux Working Group, podgrupę OSDL, skupia się na następujących aspektach: dlaczego użytkownicy migrują na Linuksa, stworzenie jakich aplikacji jest niezbędne dla rozwoju Linuksa, jaka jest wymagana przez użytkowników funkcjonalność przeglądarek internetowych i główne powody rezygnacji z migracji na otwarte rozwiązania.

Okazało się, że najczęstszym powodem migracji na Linuksa jest fakt, że użytkownicy sami się tego domagają, a także z powodu niższego kosztu eksploatacji (TCO - czyli koszt zakupu, ale także szkoleń, serwisu itp.). Ważny jest także wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępność źródeł. Część użytkowników jako główny powód podała niezadowolenie z poprzednio używanego systemu.

Najważniejszymi dla użytkowników Linuksa programami są programy pocztowe, pakiety do pracy biurowej (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i inne), a dopiero na trzecim miejscu przeglądarki internetowe. Wymieniane są także aplikacje bazodanowe, programistyczne, specyficzne rozwiązania biznesowe, oraz komunikatory (IM) i narzędzia do multimediów. Dla użytkowników bardzo ważne jest to, aby przeglądarka internetowa obsługiwała wszystkie popularne standardy zamieszczanych w Internecie multimediów, dokumentów i innych.

Jako główne problemy przy migracji na Linuksa, użytkownicy wymieniają między innymi to, że należy zwiększyć łatwość obsługi systemu podczas standardowych czynności wykonywanych przez użytkownika, a także poprawić wsparcie dla urządzeń peryferyjnych na USB i drukowania przez sieć. Podkreślono także potrzebę stworzenia linuksowych wersji programów, takich jak Adobe Photoshop, Pagemaker, AutoCAD, lub zapewnienia natywnej obsługi ich formatów.

Z badań wynika, że Linuks jest coraz bardziej przystosowany do pełnienia roli systemu operacyjnego do pracy biurowej, jednak parę aspektów nadal wymaga dopracowania. Pełny raport można pobrać ze strony OSDL (format .pdf).

© dobreprogramy
s