reklama

Spotkanie Komitetu Technicznego nr 182 a OOXML

Strona główna Aktualności

O autorze

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania opublikowala raport ze spotkania KT182, podczas którego przegłosowano poparcie dla formatu Office Open XML.

W swoim oświadczeniu fundacja ubolewa, że nie została przyjęta do komitetu mimo, że zapewniano ją iż niedługo się to stanie. Odmowa przyjęcia nastąpiła w wyniku tajnego głosowania. Uzasadniono ją brakiem wolnych miejsc. Fundacja skorzystała jednak z możliwości obserwowania spotkania, na podstawie czego sformułowała kilka pytań.

Po pierwsze FWiOO zastanawia się, dlaczego KT182 powstał i przejął zadania KT171, który opowiedział się przeciwko formatowi OOXML. Po drugie wskazuje na fakt, że KT182 działał tylko trzy tygodnie, co były zbyt krótkim okresem aby przyjąć nowych członków. Podczas rozpatrywania nadesłanych opinii, z których 24 były przeciw, 21 za a 12 niepoprawnych okazało się, że ankieta na podstawie której zbierano opinie była źle skonstruowana. Uniemożliwiała prawidłowe zaopiniowanie standaryzacji OOXML, szczególnie w przypadku opinii negatywnych. Dlatego postanowiono unieważnić część opinii.

Ciekawie wyglądała dyskusja nad stanowiskiem KT171, gdzie 9 głosów było przeciw a 2 za OOXML. Przewodnicząca postanowiła jednak tylko o przyjęciu owego stanowiska do wiadomości a nie umieszczać go w koszyku opinii. Zastanawiano się też, czy sprzeciw był przeciwko standaryzacji OOXML czy też przeciwko tzw. szybkiej ścieżce. Przyjęto stanowisko, że KT171 był przeciwko szybkiej standaryzacji OOXML a nie standaryzacji tego formatu w ogóle.

Gdy dyskutowano nad komentarzami, uczestnicy spotkania byli już zmęczeni i analizę przeprowadzono pobieżnie, szybko je odrzucając. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że z braku czasu nie wysłano zapytań do ECMA a do Microsoftu i bazując na jego odpowiedzi oddalano komentarze do OOXML. Do finalnego głosowania dotrwały zaledwie dwa komentarze: o 300 błędnych przykładach i o niewykorzystaniu specyfikacji W3C.

Dalsze przedłużanie się spotkania spowodowało, że uczestnicy zaczęli opuszczać spotkanie i przekazywać swoje głosy innym. W ten sposób jeden członek mógł mieć kilka głosów, rekordzista miał ich cztery. Ostatecznie za wyszło 17 głosów, 3 wstrzymujące się z komentarzami oraz jeden wstrzymujący się bez komentarzy.

W związku z licznymi nieprawidłowościami Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wysłała do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego list będący protestem przeciwko głosowaniu oraz żądający wyjaśnień niejasnych kwestii.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama