Spyware, a Service Pack dla Windows XP

Strona główna Aktualności

O autorze

Obecność w systemie Windows XP oprogramowania szpiegującego typu spyware może powodować problemy zarówno przy, jak i po zainstalowaniu Service Pack 2. Microsoft w akcji poprzedzającej wydanie SP2 wskazywał na konieczność upewnienia się, że system jest wolny od wirusów i innego rodzaju niepożądanego oprogramowania przed instalacją dodatku.

Jeden z konkretnych przypadków to oprogramowanie T.V. Media - jego obecność w systemie podczas instalacji SP2 powoduje wystąpienie błędu STOP (tzw. blue screen) po restarcie systemu kończącym instalację SP2. Problem oraz sposoby jego rozwiązania opisane zostały w artykule KB885523 (w języku angielskim) z Bazy Wiedzy Microsoftu. Na stronach Microsoftu dostępne jest też narzędzie Adware T.V. Media Removal Tool pozwalające na przeskanowanie systemu pod kątem obecności T.V.Media i usunięcie tego komponentu przed instalacją Service Packa 2.

Dostępna jest również krytyczna poprawka dla systemu Windows XP powiązana ze wspomnianym artykule KB885523, zabezpieczająca przed tego typu niespodziankami po instalacji SP2.

© dobreprogramy
s